Opći uvjeti za pristupanje Tom Tailor klubu

1. Opće informacije

Pristajanjem na ove Opće uvjete Newsletter kluba utvrđuju se uvjeti za pristupanje Klubu biltena, odnosno Newsletter klubu Tom Tailor Zagreb d.o.o. (u nastavku i: "Klub"). Osoba postaje članom Kluba ispunjavanjem obrasca na web stranici ili u bilo kojoj trgovini Tom Tailor Zagreb d.o.o.

2. Obrada osobnih podataka

Kada pristupite Newsletter klubu (putem web stranice ili u trgovini), tražit ćemo od Vas da nam dostavite Vaše osobne podatke: e-mail adresu, ime, prezime, datum rođenja, spol i telefonski broj (mobilni). Ako se registrirate osobno u jednoj od naših trgovina, Vaši osobni podaci bit će prikupljeni i obrađeni od strane ovlaštenih osoba u našoj trgovini, poštujući pritom našu Politiku privatnosti i ostale obveze vezane uz obradu Vaših osobnih podataka.

Temeljem Vaše suglasnosti (kako je predviđeno odredbom članka 6. točka 1. (a) GDPR), podatke iz obrazaca Internet trgovine i obrazaca u redovnim trgovinama povezivat ćemo s informacijama o Vašim kupnjama putem Internet trgovine i koristiti ih za:

  • obavještavanje o trenutnim ponudama, novim proizvodima, natjecanjima i pogodnostima na našoj web stranici; te 
  • analizu Vaših kupovnih navika.

Analizirajući Vaše kupovne navike i osobne podatke, poput spola, dobi i sl., možemo prilagoditi ili personalizirati ponude koje će Vam bolje odgovarati i pružiti Vam dodatne nagrade.

Načini kako bismo mogli koristiti Vaše kontaktne informacije:

a)koristit ćemo vašu e-mail adresu i broj mobilnog telefona kako bismo Vas obavijestili o trenutnim ponudama, novim proizvodima, natjecanjima i pogodnostima;
b) koristit ćemo Vaše ime i prezime za personalizaciju e-poruka o trenutnim ponudama, novim proizvodima, natjecanjima i pogodnostima.

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo u informativne svrhe i nećemo ih otkrivati neovlaštenim korisnicima, u skladu s našom Politikom privatnosti i primjenjivim pravilima GDPR-a.

3. Odjava iz Newsletter Kluba

Član Newsletter Kluba može se u bilo kojem trenutku odjaviti s određene metode kontaktiranja, izražavajući želju da prestane biti članom Kluba, klikom na "odjava" na dnu poruke u slučaju e-pošte ili pozivom na broj telefona za odjavu u slučaju SMS-a. Ako želite ponovno aktivirati kanal komunikacije, molimo kontaktirajte nas na martina@tom-tailor.store.

4. Prestanak članstva u Klubu

Članstvo u Newsletter Klubu prestaje ako se odjavite s biltena na način opisan pod točkom 3. ili odustanete od članstva u Newsletter Klubu. Odjaviti se možete u bilo kojem trenutku klikom na poveznicu za odjavu u e-pošti koju primite od nas, ili slanjem vašeg zahtjeva e-poštom na: martina@tom-tailor.store, ili poštom na: Tom Tailor Zagreb d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17.

5. Prava korisnika

Općenito, prema važećem zakonodavstvu o zaštiti podataka (GDPR) i našoj Politici privatnosti, imate sljedeća prava:

  • pravo na pristup bilo kojim Vašim osobnim podacima koje čuvamo;
  • pravo na ispravak i brisanje te ograničenje obrade Vaših osobnih podataka;
  • pravo na to da Vam prenesemo (dostavimo) podatke koje imamo pohranjene o Vama;
  • pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Ako želite ostvariti svoja prava, molimo kontaktirajte nas na martina@tom-tailor.store ili Tom Tailor Zagreb d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17.

6. Zaštita osobnih podataka

Tom Tailor Zagreb d.o.o. se obvezuje prikupljati, obrađivati i štititi sve Vaše osobne podatke u skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka (GDPR) i samo u svrhe za koje se, sukladno gore navedenom, prikupljaju. Vaše podatke obrađivat će naši Izvršitelji obrade, koji će osobne podatke obrađivati samo u naše ime i za naš račun, temeljem ugovora o obradi osobnih podataka koji je sklopljen u skladu sa svim zahtjevima koji proizlaze iz GDPR-a i drugih propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka. Svi Izvršitelji obrade koji imaju pristup osobnim podacima dužni su po ugovoru o obradi osobnih podataka iste tretirati s dužnom pažnjom u skladu s europskim zakonodavstvom.

7. Ostale odredbe

Prikupljeni osobni podaci bit će obrađeni od strane Tom Tailor Zagreb d.o.o. u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679, u ovom tekstu skraćeno označavane kraticom: "GDPR") i s primjenjivim hrvatskim zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka, kako je detaljno navedeno u Politici privatnosti. Sve sporove koji proizlaze u vezi s članstvom u Newsletter Klubu rješavat će se mirnim putem, a u slučaju da ne uspije doći do mirnog rješenja spora, stvarno nadležan sud u Zagrebu bit će nadležan za rješavanje spora. Tom Tailor Zagreb d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja objavljivanjem na web stranici www.tom-tailor.store/hr. Ako član ne podnese pisanu obavijest o odustajanju odnosno odjavi iz Kluba nakon što su Uvjeti korištenja izmijenjeni ili dopunjeni, smatrat će se da ih je, nakon što je o određenoj izmjeni obaviješten na našim web stranicama, prihvatio.

8. Objavljivanje Općih uvjeta Newsletter Kluba

Ovi Opći uvjeti Newsletter Kluba objavljeni su na www.tom-tailor.store/hr. Stupaju na snagu danom objave.

Zagreb: 29. veljače 2024. godine

Tom Tailor Zagreb d.o.o.
Zavrtnica 17
10000 Zagreb