Obrada osobnih podataka

1. O TVRTKI

 

TOM TAILOR Zagreb d.o.o., Pile I. 1, 10000 Zagreb, osnovan 3. kolovoza 2010., trgovačko je poduzeće s više od 120 trgovina. Tvrtka TOM TAILOR GmbH, koju zastupamo na hrvatskom tržištu, jedan je od najvećih modnih prodavača na svijetu. Naše marke sinonim su za visokokvalitetno iskustvo, postavljanje modnih smjernica i opušten pogled na život. Naše poslovanje također uzima u obzir poštivanje privatnosti naših kupaca i zaštitu njihovih osobnih podataka. Današnje poslovanje neizbježno je povezano s obradom osobnih podataka. Pozvat ćemo vas da nam povjerite svoje podatke za kontakt kako bismo vam još više približili našu ponudu, učinili je dostupnijom i, ako nam dopustite, također prilagodili vašim potrebama i interesima. Organizirat ćemo nagradne igre, dodijeliti kupone za popuste i druge pogodnosti. Pritom ćemo s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: „Opća uredba“) i nacionalnih pravila koja uređuju ovo područje.

 

2. VIZIJA ZAŠTITE PRIVATNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Tom Tailor Zagreb d.o.o. pouzdano upravlja osobnim podacima. Razumijemo privatnost i poštujemo je.

 

3. OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u Tom Tailor Zagreb d.o.o. je odvjetnik Filip Vukov dostupan putem e-mail adrese zastitaprava@sportina.hr

Kupci se mogu sami direktno obratiti službeniku za zaštitu podataka vezano za sva pitanja koja se tiču obrade njihovih osobnih podataka i ostvarivanja prava prema važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

4. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA

 

a) Tom Tailor Zagreb, d.o.o. obrađuje osobne podatke kupaca unutar i u svrhu provedbe ugovora o kupnji dobara i usluga, također u svrhu sklapanja ugovora, u fazi pregovora, nakon primitka ponude pojedinca (članak 6. / I točka b Opće uredbe) . U slučaju prigovora na robu, koji se provodi u skladu s pravima potrošača, kupac je dužan dostaviti račun kojim dokazuje kupnju, svoje osobno ime i kontakt podatke, adresu i adresu e-pošte. Podaci će se koristiti u svrhu odlučivanja o utvrđenom nedostatku robe ili zamjeni robe koja je inače besprijekorna, kada nadležna osoba to dopusti. Ako Tom Tailor Zagreb, d.o.o. na zahtjev kupca, rezervira, sprema ili naručuje određenu robu, u tu svrhu obrađuju se podaci o osobnom imenu kupca, njegovoj adresi za dostavu, e-mail adresi i broju mobitela - u svrhu informiranja o primljenoj robi i naknadnog izvršenja ugovora (kupnja). Prema ugovoru Tom Tailor Zagreb, d.o.o. također obrađuje osobne podatke onih koji su registrirani za prijavu. Podaci prikupljeni u svrhu ostvarivanja prava i obveza onih koji su obaviješteni za komunikaciju i dalje obrađeni u tu svrhu. Prema ugovoru tvrtke Tom Tailor Zagreb, d.o.o. također obrađuje osobne podatke zaposlenika potrebne za zaključenje i provedbu prava i obveza koje proizlaze iz radnog odnosa i osobne podatke ostalih zaposlenika koji su fizičke osobe (a ne obavljaju gospodarske djelatnosti na tržištu), u mjeri određenoj Tržištem rada Zakona [1]) ili Zakona o radnim odnosima ([2]).

b) Tom Tailor Zagreb, d.o.o. obrađuje osobne podatke pojedinaca također na temelju pravne osnove 6 / I članka točke c Opće uredbe) i na temelju drugih međunarodnih ugovora, propisa EU-a i nacionalnih zakona, koji od Sportina d.o.o. zahtijevaju da u određenim slučajevima daju osobne podatke pojedinaca državnim tijelima (poput FURS-a, raznih inspekcija, sudova itd.) i drugim kontrolorima (poput ZZZS-a, ZRSZ-a, ZPIZ-a, AJPES-a ...) kako bi ispunili svoje zakonske propise obveze ili nadležnosti.

c) Tom Tailor Zagreb, d.o.o. na temelju legitimnog interesa (članak 6. / I točka f Opće uredbe) obrađuje osobne podatke u svrhu smanjenja rizika od upada na svoje web mjesto (pružanje informacijske sigurnosti, smanjenje rizika neovlaštenog pristupa važnim poslovnim informacijama, osobni podaci i informacijski sustav Tom Tailor Zagreb, d.o.o.) i u svrhe povezane s pristupom web stranici Tom Tailor Zagreb, d.o.o. nadgleda podatke na poslužitelju koji se mogu koristiti za identifikaciju (računalna IP adresa, datum i vrijeme posjećene stranice). Osim u svrhu smanjenja rizika od upada i neovlaštenog pristupa, ti se podaci mogu koristiti u analitičke i statističke svrhe. Na temelju prevladavajućeg legitimnog interesa tvrtke Tom Tailor Zagreb, d.o.o. obrađuje legalno prikupljene osobne podatke u svrhu različitih analiza i statistika potrebnih za provjeru ispravnosti poslovnih odluka i planiranje novih.

d) U određenim slučajevima Tom Tailor Zagreb, d.o.o. traži od svojih klijenata i drugih pojedinaca (uključujući kandidate za posao) da daju pristanak (članak 6. / I točka a Opće uredbe) na obradu njihovih osobnih podataka u svrhu analiziranja i utvrđivanja pojedinačnih interesa za kupnju, praćenje trendova i slično, u odnosu na pojedine potrošače i posjetitelje stranica. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju o pojedincu detaljno su navedene u pozivu za pristanak i razlikuju se prema kategorijama pojedinaca (klijenti, članovi kluba vjernosti, kandidati za posao). Također Tom Tailor Zagreb, d.o.o. traži od svojih kupaca i drugih pojedinaca (posjetitelja njegove web stranice) pristanak za obradu osobnih podataka u svrhu slanja vijesti o novostima u svom prodajnom programu, prodajnom programu u okviru tvrtke Tom Tailor Zagreb, d.o.o., o raznim događajima, kao i privolu u svrhu slanja vijesti o prodajnom programu poslovnih partnera Tom Tailor Zagreb, d.o.o. U tim se slučajevima obrada osobnih podataka odvija u okviru izjave pojedinca o dopuštenom opsegu osobnih podataka, namjeni i dogovorenim informacijskim kanalima, sve do opoziva. Ako je kupac mlađi od 16 godina, njegovi roditelji ili skrbnici daju svoj pristanak kada je riječ o uslugama informacijskog društva.

e) Obrada osobnih podataka posjetitelja web stranice Tom Tailor Zagreb, d.o.o. temelji se na njihovom pristanku, osim u dijelu obrade osobnih podataka koji je potreban da bi se osiguralo pravilno funkcioniranje internetske trgovine (npr. prijava, postupak kupnje ...). Obrada osobnih podataka kolačićima, koja se odvija na temelju pristanka, detaljno je opisana OVDJE (poveznica na kolačiće).

 

5. KORISNICI OSOBNIH PODATAKA I MOGUĆI PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM ZEMLJAMA

 

Uz Tom Tailor Zagreb, d.o.o. osobne podatke u njegovo ime i za njegov račun obrađuju i ugovorni obrađivači, obično davatelji partnera za pružanje poslovnih usluga, informacijsku potporu u obradi osobnih podataka, internetske agencije za oglašavanje ili drugi pružatelji usluga izravnog marketinga i poslovnog obavještavanja.

Osobni podaci kupaca ne izvoze se u treće zemlje, osim osobnih podataka koje obrađuju alati za e-poštu SharpSpring i Mailchimp. U tom se slučaju izvoze izvan EU-a ili Europskog gospodarskog prostora, poštujući uvijek naložene zaštitne mjere.

 

6. KORISNIČKA PRAVA

Pismenim zahtjevom upućenim na adresu: Tom Tailor Zagreb, d.o.o, Pile I. 1, 10000 Zagreb ili martina@tom-tailor.store, kupac može zatražiti pristup, dopunu, ispravak, blokiranje ili ograničavanje obrade ili brisanja osobnih podataka, prigovor obradi podataka obrađenih u vezi s tim i traženje prijenosa podataka. Korisnik može opozvati dani pristanak za obradu osobnih dokumenata u bilo kojem trenutku trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično, slanjem pismenog zahtjeva na sljedeću adresu: na web mjestu: tom-tailor.store. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole do njenog povlačenja.

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske ako smatra da se njegovi osobni podaci pohranjuju ili obrađuju na drugi način suprotno važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

7. ROKOVI SKLADIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

Tom Tailor Zagreb, d.o.o. obrađivat će osobne podatke u mjeri koja je potrebna za postizanje svrhe obrade i onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje željenog cilja. Ako se obrada osobnih podataka temelji na pristanku, u nedostatku drugih pravnih osnova, ona prestaje opozivanjem pristanka od strane kupca.

Stoga obrađuje osobne podatke do svrhe ili u roku zastare za obveze koje bi mogle proizaći iz obrade takvih osobnih podataka, posebno kada je obrada osobnih podataka nužna u kontekstu zaključivanja ili izvršavanja ugovora, osim u slučajevima kada je razdoblje čuvanja osobnih podataka propisano zakonom. U potonjim slučajevima Tom Tailor Zagreb, d.o.o. podatke čuva u skladu sa pravnim propisima.

 

8. ALATI ZA MARKETINŠKU AUTOMATIZACIJU 

 

Tom Tailor Zagreb, d.o.o. također koristi i alate za marketinšku automatizaciju, poput SharpSpringa. Alat je namijenjen boljem poznavanju interesa i preferencija posjetitelja web stranice, Tom Tailor Zagreb, d.o.o. međutim, u vezi s marketinškim aktivnostima, može pružiti sažeti korisnički ID društvenim mrežama kojima upravljaju treće strane ili drugi internetski pružatelji (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ili Google), gdje se ti podaci zatim uspoređuju s društvenim mrežama podatkovne mreže ili vlastite baze podataka davatelja web usluga kako bi se prikazale relevantnije informacije.