OPŠTI USLOVI TOM TAILOR KLUBA LOJALNOSTI

UVOD

Ovim Opštim uslovima TOM TAILOR KLUBA LOJANOSTI propisani su opšti uslovi članstva u TOM TAILOR Klubu lojalnosti. Opšti uslovi uređuju odnose TOM TAILOR KLUBA LOJALNOSTI i članova TOM TAILOR Kluba lojalnosti (u daljem tekstu: članovi/ korisnici) koji pristupanjem klubu lojalnosti  ostvaruju razne pogodnosti. Pristupanjem TOM TAILOR Klubu lojalnosti prihvatate i ove Opšte uslove korišćenja. 
Ova opšta pravila obuhvataju uslove prijave za dobijanje Tom Tailor obavesti. Član Tom Tailor kluba lojalnosti može se postati ispunjavanjem pristupne izjave na veb stranici www.tom-tailor.store/sr ili u prodavnicama Tom Tailor i Tom Tailor Outlet. 

Davalac obaveštenja je kompanija TOM TAILOR d.o.o., Ustanička 12 G, objekat 7, 11107 Beograd - Voždovac (matični broj: 20670487, PIB: 106737115 (u daljnjem tekstu Tom Tailor / Trgovac)

 

1. OBRADA LIČNIH PODATAKA KUPACA

Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje obaveštenja (internet ili u prodavnici), tražićemo od Vas da nam poverite svoje lične podatke: e-mail, ime, prezime, datum rođenja, pol, kućnu adresu, grad i broj telefona. Prilikom prijave u prodavnicama, ličnim podacima će upravljati za to ovlašćena lica. Podatke koje unesete u online obrazac za prijavu ili upišete na fizički obrazac u trgovinama, koristićemo samo za: obaveštenja  o trenutno aktuelnoj ponudi, novim artiklima, nagradnim igrama, i pogodnostima na našoj veb stranici, te za analizu kupovnih navika.

E-mail adresu ćemo koristiti isključivo za slanje e-vesti o aktuelnoj ponudi, novim artiklima, nagradnim igrama i posebnim pogodnostima.

Ime i prezime ćemo koristiti za personalizaciju e-vesti o aktuelnoj ponudi novim artiklima, nagradnim igrama i posebnim pogodnostima.

Pol i datum rođenja koristićemo isključivo za slanje vesti o za vas najprikladnijim kolekcijama i artiklima.

Broj telefona ćemo koristiti isključivo za obaveštavanje o aktuelnoj ponudi, nagradnim igrama i posebnim pogodnostima putem sms poruka.

Nećemo prosleđivati vaše lične podatke trećim stranama. Podaci ostaju sačuvani, sve dok se ne odjavite od usluge dobijanja obaveštenja. 
Tom Tailor će moći analizirati i povezivati podatke koje nam dostavite s podacima o kupovini i podacima o transakcijama koji će se nadzirati upotrebom identifikacionog elementa (korisničko ime i lozinka u internet  prodavnici ili identifikacioni kod u poslovnicama). Svi podaci o kupovini bće sačuvani u bazi podataka  preduzeća Tom Tailor Srbija. Svi će se podaci redovno analizirati, a osoba koja će njima upravljati koristiće ih za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, za proučavanje kupovnih navika, ankete, dodelu dodatnih boniteta, te za direktni i personalizovani marketing. Podaci za kontakt takođe će se koristiti za informisanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima.
Davanje podataka u svrhu primanja obaveštenja o aktuelnoj j ponudi, novim artiklima, nagradnim igrama, nagradnim takmičenjima i pogodnostima na našoj veb stranici neophodan je element ostvarivanja svrhe ugovora  kluba lojalnosti, jer nećete biti u prilici da ostvarite pogodnosti i da se informišete o nagradnim takmičenjima, ako o istima niste blagovremeno obavešteni. 
Članstvo u klubu lojalnosti nije obavezno. Ako ne želite da primate obaveštenja o novim artiklima, nagradnim igrama i pogodnostima– ne morate biti član TOM TAILOR kluba lojalnosti, a kupovinu svih proizvoda možete ostvarivati i bez navedenog članstva . 
Takođe, i postojeći članovi mogu u svako doba otkazati članstvo u TOM TAILOR klubu lojalnosti, na adresu katarinaom-tailor.store nakon čega se lični podaci članova više neće koristiti za svrhe  primanja obaveštenja TOM TAILOR kluba lojalnosti. 
U cilju unapređenja kvaliteta naše ponude i poboljšanja iskustva Vaše kupovine Tom TAILOR može prikupljati i obrađivati vaše podatke analizirajuću istoriju vaše kupovine - kako bi vam pružila informacije i oglase koji su relevantni za vas i vaše interese odnosno kako bi vam predložila prilagođene ponude proizvoda / usluga koje bi vas mogle zanimati. 
U tom slučaju možete dobijati, ako želite obaveštenja o vama relevantnim proizvodima.
Opisana obrada podataka – (slanje tzv. prilagođenih poruka) moguća je ako za isto date  svoj pristanak. U slučaju da ne date pristanak nećete dobijati prilagođene poruke te nećete biti obavešteni o proizvodima koji bi za Vas bili potencijalno zanimljivi.

Isto tako jednom dat pristanak za gore navedenu obradu (slanja prilagođenih sadržaja), možete u svako doba opozvati, u kom slučaju ćete prestati da dobijate prilagođene poruke, odnosno od trenutka opoziva pristanka, nećemo više obrađivati vaše podatke u navedenu svrhu (slanja prilagođenih informacija i oglasa). Opozivanje pristanka možete učiniti na adresu katarinaom-tailor.store. 

 

2. OBRADA LIČNIH PODATAKA TOM TAILOR KLUBA LOJALNOSTI

Zaštiti privatnosti TOM TAILOR Kluba lojalnosti kartice pristupamo vrlo ozbiljno. Zato nam je veoma važno da vas informišemo o načinu obrade, svrsi i zaštiti vaših ličnih podataka, kao i da vam pružimo sve ostale značajne informacije koje se odnose na prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka, kao člana. 
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, na osnovu podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
TOM TAILOR Srbija kao rukovalac podataka članova kluba lojalnosti u potpunosti i na svaki način će zaštititi privatnost korisnika tako što će zakonito, pošteno i transparentno obrađivati lične podatke članova kluba lojalnosti, u svrhu u koju su lični podaci dati, koristiće ih u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe u koju su podaci dati i u svemu će sa podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).
Neophodno je da pročitate i da se obavestite koja sredstva koristimo i na koji način štitimo vašu privatnost. U slučaju da nešto niste razumeli, molimo Vas da nam se obratite na  imejl katarina@tom-tailor.store, broj telefona +381603780019. 
Pristupanjem našem  klubu lojalnosti potvrđujete da ste u celosti razumeli i prihvatili opšte uslove korišćenja TOM TAILOR  kluba lojalnosti, te ste ujedno obavešteni o pravnom osnovu, svrsi, obimu i načinu korišćenja vaših ličnih podataka, odnosno da su vam pružene informacije u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. 
Trgovac se obvezuje sukladno pozitivnim zakonskimpropisima odnosnima na zaštitu podataka o ličnosti čuvati privatnost svih  kupaca. U tom smislu, prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući 
mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Tom Tailora kao i partnerti Tom Tailoraodgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Detaljne informacije o obradi vaših ličnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Politika privatnosti , dostupnu na https://www.tom-tailor.store/sr/korisni-linkovi/obrada-li%C4%8Dnih-podataka link.

Politika privatnosti sastavni je deo ovih Opštih uslova kluba lojalnosti TOM TAILOR. 

 

3. PROMENA USLOVA KORIŠĆENJA

TOM TAILOR zadržava pravo da u svakom trenutku delimično i/ili u potpunosti promeni opšte uslove korišćenja kluba lojalnosti TOM TAILOR , uz obavezu da obaveštenje o tome istakne na web stranici TOM TAILORA (https://www.tom-tailor.store/sr/korisni-linkovi/uslovi-registracije-u-klubu-lojalnosti).   
TOM TAILOR se obavezuje da na odgovarajući način obavesti članove TOM TAILOR  kluba lojalnosti o promeni uslova korišćenja, a oni mogu, ako se ne slažu sa navedenim uslovima, otkazati članstvo u klubu lojalnosti. Ako u roku od 8 (osam) dana od obaveštenja o navedenim promenama član TOM TAILOR kluba lojalnosti ne otkaže članstvo u  klubu lojalnosti, smatraće se da prihvata ove Opšte uslove pod novim/izmenjenim uslovima korišćenja. 
Član kluba lojalnostii TOM TAILOR  u svako doba ima pravo da otkaže članstvo u klubu lojalnostii da zahteva brisanje svojih podataka, slanjem zahteva na adresu katarina@tom-tailor.store. 
Bilo kakva izmena ili brisanje ovih Opštih uslova stupa na snagu trenutkom objave na veb-sajtu: https://www.tom-tailor.store/sr -, isticanjem u pisanom obliku u svim maloprodajnim objektima Tom Tailora. O navedenim promenama korisnici kluba lojalnosti TOM TAILOR će biti pravovremeno, na odgovarajući način obavešteni (slanjem SMS poruke ili e-e-maila). 

Ovi uslovi korišćenja poslednji put su ažurirani 2021 godine.

 

4. PRIHVATANJE OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA TOM TAILOR LOJALTI KLUBA   

Član Tom Tailor kluba lojalnosti  pristaje na ove Opšte uslove korišćenja svojevoljno, bez prinude, pretnje, zablude i bilo koje mane volje, što potvrđuje svojeručnim potpisom/potvrdom na papirnoj pristupnici/elektronskoj pristupnici.