Pravila i uslovi korišćenja

1. AUTORSKA PRAVA


© Tom Tailor d.o.o. Beograd. Sva prava zadržana. Tom Tailor d.o.o. Beograd je deo grupe TOM TAILOR GmbH.

Sav sadržaj objavljen na internet stranicama TOM TAILOR SRBIJA je vlasništvo kompanije Tom Tailor d.o.o. Beograd i podleže autorskim pravima ili drugim oblicima zaštite intelektualne svojine u zakonom dozvoljenim okvirima.

Sadržaj (tekstovi, slike, logotipi, ... ) objavljen na ovim internet stranicama može da se koristi isključivo u nekomercijalne svrhe i ne sme da se menja, prepisuje, umnožava, ponovo objavljuje, šalje poštom ili na drugi način distribuiše u komercijalne svrhe bez izričite pisane dozvole kompanije Tom Tailor d.o.o. Beograd.

Sve reprodukcije ili kopije sadržaja ovih internet stranica moraju takođe da zadrže sve navedene znakove o autorskim pravima, druga obaveštenja o pravima intelektualne svojine ili obaveštenja o drugim pravima (znak © 2016 Tom Tailor d.o.o. Beograd. Sva prava zadržana. Tom Tailor d.o.o. Beograd je deo TOM TAILOR GROUP).

Robne marke i oznake usluge koje se pojavljuju na ovim stranicama su registrovane robne marke čiji je licencirani nosilac ili korisnik Tom Tailor d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Kompanija) ili njegove podružnice. Upotreba ovih robnih marki je izričito zabranjena, osim u slučajevima predviđenim u ovom tekstu.


2. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI


Sadržaj na internet stranici TOM TAILOR SRBIJA je prikazan isključivo u obrazovne i informativne svrhe i može da odstupa od stvarnog stanja u prodavnicama.

Tom Tailor d.o.o. Beograd će nastojati da pruži tačne i ažurne informacije na svojim stranicama, ali upozorava korisnike internet stranica da su tekstovi informativne prirode, te stoga ne garantuje niti preuzima odgovornost za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koriste objavljeni sadržaj na sopstvenu odgovornost.

Ni Tom Tailor d.o.o. Beograd niti bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u kreiranju i proizvodnji ovih internet stranica nije odgovorno za povremeno nefunkcionisanje stranice, za bilo kakvu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija i stoga ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili neprijatnost proizašlu iz postojanja internet stranica, iz pristupa i/ili upotrebe i/ili nemogućnosti korišćenja informacija na ovim internet stranicama i/ili za bilo kakve greške ili propuste u njihovom sadržaju, bez obzira na to da li su obavešteni o mogućnosti takve štete.

Pošto na internet stranici TOM TAILOR SRBIJA postoje određeni linkovi do drugih internet stranica koje nemaju veze sa Tom Tailor d.o.o. Beograd i nad kojima Tom Tailor d.o.o. Beograd nema kontrolu, Tom Tailor d.o.o. Beograd ne može da garantuje niti prima niti posreduje u žalbama koje se tiču tačnosti sadržaja bilo koje internet stranice za koju daje link ili referencu i ne preuzima nikakvu odgovornost za zaštitu podataka na tim internet stranicama.

Tom Tailor d.o.o. Beograd zadržava pravo izmene, dodavanja ili uklanjanja sadržaja objavljenih na internet stranici TOM TAILOR SRBIJA u bilo koje vreme i na bilo koji način, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog i bez prethodne najave. Svi korisnici koriste celokupan objavljeni sadržaj na sopstvenu odgovornost.