POLITIKA PRIVATNOSTI

1. O PREDUZEĆU

TOM TAILOR d.o.o. Beograd,  Ustanička 12 G, objekat 7, 11107 Beograd - Voždovac osnovan 19. 08. 2010., trgovačko je preduzeće s više od 120 prodavnica. Kompanija TOM TAILOR GmbH, koju zastupamo na srpskom tržištu, jedan je od najvećih modnih prodavaca na svetu. Naše marke sinonim su za visokokvalitetno iskustvo, postavljanje modnih smernica i opušten pogled na život. 
Web adresa: www.tom-tailor.sr
Kontakt telefon:  +381603780019
Kontakt e-mail: katarina@tom-tailor.store
Naše poslovanje takođe uzima u obzir poštovanje privatnosti naših kupaca i zaštitu njihovih ličnih podataka. Današnje poslovanje neizbežno je povezano s obradom ličnih podataka. Pozvaćemo vas da nam poverite svoje lične podatke za kontakt kako bismo vam još više približili našu ponudu, učinili je dostupnijom i, ako nam dopustite, takođe prilagodili vašim potrebama i interesima.

2. OPŠTE INFORMACIJE 

Ovu Politiku privatnosti izdaje preduzeće TOM TAILOR d.o.o. . Ustanička 12 G, objekat 7, 11107 Beograd - Voždovac (matični broj: 20670487, PIB: 106737115 (u daljnjem tekstu Tom Tailor / rukovalac) Za više informacija pogledajte naš veb-sajt: www.tom-tailor.store/rs
Politika privatnosti sastavni je deo Opštih uslova korišćenja internet prodavnice.

3. OBRADA LIČNIH PODATAKA 

Zaštiti privatnosti korisnika internet prodavnice pristupamo vrlo ozbiljno te nam je stoga važno informisati Vas o načinu obrade Vaših ličnih podataka, svrsi i zaštiti te Vam pružiti i sve ostale relevantne informacije odnosne na prikupljanje i korištenje Vaših ličnih podataka kao korisnika online prodavnice. 
Sve Vaše podatke obavezujemo se da obrađujemo i štitimo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS, br. 87/2018 u daljem tekstu: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti) te svim pozitivnim propisima na snazi u Republici Srbiji, po najvišim standardima koje preduzeće Tom Tailor primenjuje u svom poslovanju. U tom smislu, prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Tom Tailora i poslovni partneri Tom Tailora  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

4. PRAVNI OSNOV OBRADE LIČNIH PODATAKA

Podaci potrebni u trenutku registracije u internet prodavnici obrađuju se na temelju člana 12. Stava 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (za zaključenje i izvršenje ugovora). 
Podatke koji nisu uslov za registraciju, lice unosi u obrazac za registraciju i ti podaci  obrađuju se uz pristanak registovanog kupca, (član 12. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti), u svrhu stvaranja i slanja prilagođenih ponuda.
Podaci koje je kupac dužan pružiti prilikom porudžbine neophodni su za izvršenje narudžbe (priprema robe, dostava, plaćanje) i obrađuju se na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (za zaključenje i izvršenje ugovora).
Prilikom reklamacija na robu, podaci će se koristiti u svrhu odlučivanja o ispravnosti ugovora - ima li vraćena roba nedostatke, za koje kupac tvrdi i ima li kupac pravo na njenu zamenu ili povraćaj, kako je predviđeno zakonom kojim se uređuju prava potrošača. Obrada ličnih podataka kupca u ovom slučaju se temelji na članku 12. stavka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (za zaključenje i izvršenje ugovora).
Uz pristanak kupca, Rukovalac može obrađivati lične podatke kupaca u svrhu slanja prilagođenih ponuda, formirajući prilagođene ponude s podacima koje mu je kupac poverio u trenutku kupovine ili registracije (ako je kupac i registrovani korisnik kupac) i podacima o kupovini: brend, artikal, veličina, boja, cena; nabavna vrednost, učestalost kupovina, način plaćanja, unovčeni kuponi, učestvovanje u nagradnim igrama).
Lični podaci Kupca neće biti upotrebljeni u marketinške svrhe, ukoliko Kupac nije izrazio saglasnost za navedeno, odnosno dao pristanak.
Rukovalac takođe može organizovati nagradne igre unutar internet prodavnice. One će se sprovoditi u skladu s odgovarajućim pravilima izvođenja nagradnih igara, koja će biti objavljena u internet prodavnici, a takođe će odrediti opseg i vrste ličnih podataka neophodnih za učestvovanje u nagradnoj igri, te opseg i vrste potrebnih ličnih podataka za primanje nagrade. Obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri temelji se na pristanku kupaca.
Rukovalac na temelju legitimnog interesa (član 12. Stavka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti) obrađuje lične podatke u svrhu smanjenja rizika od upada na svoje web mesto (pružanje informacione bezbednosti, smanjenje rizika neovlašćenog pristupa važnim poslovnim informacijama,lični podaci i informacioni sistem Tom Tailor) i u svrhe povezane s pristupom veb stranici Rukovalac nadgleda podatke na poslužitelju koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa računara, datum i vreme posećene stranice). Osim u svrhu smanjenja rizika od upada i neovlašćenog pristupa, ti se podaci mogu koristiti u analitičke i statističke svrhe. Na temelju prevladavajućeg legitimnog interesa kompanije, Rukovalac obrađuje legalno prikupljene lične podatke u svrhu različitih analiza i statistika potrebnih za proveru ispravnosti poslovnih odluka i planiranje novih.
Rukovalac traži od svojih kupaca i drugih lica (posetilaca njegove veb stranice) pristanak za obradu ličnih podataka u svrhu slanja vesti o novostima u svom prodajnom programu, prodajnom programu u okviru preduzeća Tom Tailor, o raznim događajima, kao i privolu u svrhu slanja vesti o prodajnom programu poslovnih partnera Tom Tailor. U tim se slučajevima obrada ličnih podataka odvija u okviru izjave lica o dopuštenom opsegu ličnih podataka, nameni i dogovorenim informacionim kanalima, sve do opoziva.

5. SVRHA OBRADE LIČNIH PODATAKA

Svrha obrade ličnih podataka korisnika internet prodavnice je realizacija kupovine naših proizvoda, rešavanje, reklamacija, primanje marketinšnkih poruka, ako ste dali pristanak za navedeno, učestvovanje u nagradnim igrama, informacione bezbezdnosti, sprovođenja analize i statistika, primanja vesti (obaveštenja o novostima i događanjima). 

6. OBRADA LIČNH PODATAKA MALOLETNIH LICA

Ako je kupac mlađi od 16 godina, njegovi roditelji ili staratelji daju svoj pristanak kada je reč o uslugama informacionog društva.

7. PRIMAOCI LIČNIH PODATAKA

Uz rukovaoca, lične podatke u njegovo ime i za njegov račun obrađuju i ugovorni obrađivači, obično davatelji partnera za pružanje poslovnih usluga, informacionu potporu u obradi ličnih podataka, internet agencije za oglašavanje ili drugi pružaoci usluga direktnog marketinga i poslovnog obaveštavanja.

8. RAZDOBLJE ČUVANJA LIČNIH PODATAKA 

Rukovalac obrađuje lične podatke u meri koja je neophodna za postizanje svrhe obrade i onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje navedene svrhe. Ako se obrada ličnih podataka temelji na pristanku, u nedostatku drugih pravnih osnova, ona prestaje opozivanjem pristanka od strane kupca.
Rukovalac obrađuje lične podatke do ispunjenja svrhe ili u roku zastare za obaveze koje bi mogle proizaći iz takve obrade ličnih podataka, npr. kada je obrada ličnih podataka neophodna u kontekstu zaključivanja ili izvršavanja ugovora, osim u slučajevima kada je razdoblje čuvanja ličnih podataka propisano zakonom. U potonjim slučajevima Rukovalac podatke čuva u skladu sa pravnim propisima.

9. OSIGURAVANJE TAČNOSTI I AŽURNOSTI LIČNIH PODATAKA 

U svrhu osiguravanja tačnosti i ažurnosti Vaših ličnih podataka, u obavezi ste da nam date tačne i potpune podatke, kako bismo bili u mogućnosti osigurati urednu i kvalitetnu uslugu. Rukovalac nije odgovoran ako je korisnik dao netačne i nepotpune podatke.  

10. PRENOS PODATAKA U DRUGE DRŽAVE / MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Lični podaci kupaca ne izvoze se u treće zemlje, osim ličnih podataka koje obrađuju alati za e-mail, SharpSpring i Mailchimp. U tom se slučaju izvoze izvan EU-a ili Evropskog privrednog prostora, poštujući uvek naložene zaštitne mere.

11. INFORMACIJE O VAŠIM PRAVIMA

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti pripadaju vam sledeća prava:
• Pravo na informisanje o vašim ličnim podacima koje ste nam poverili,
• Pravo na opoziv pristanka kad se podaci o ličnosti obrađuju na bazi pristanka odnosno pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Lice koje je dalo pristanak može ga opozvati u bilo kojem trenutku slanjem opoziva na adresu pošte: Tom Tailor Omladinskih brigada 102, 11070 Beograd (Novi Beograd) ili e-mail katarina@tom-tailor.store.  
• Pravo na pristup podacima,
• Pravo na traženje ispravke, brisanje ili ograničavanje obrade vaših ličnih podataka
• Pravo na prigovor na obradu podataka, 
• Pravo na prenosivost vaših ličnih podataka (ako je primenljivo),
• Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu, podataka o ličnosti 

12. LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Ovlašćena osoba za zaštitu ličnih podataka u Tom Tailor d.o.o. Beograd NeunAg Pro d.o.o. dostupan/a putem e-mail adrese: dubravka@neunpro.com. 
Kupci se mogu sami direktno obratiti osobi ovlašćenoj za zaštitu podataka vezano za sva pitanja koja se tiču obrade njihovih ličnih podataka i ostvarivanja prava iz tačke 11. ove Politike privatnosti prema važećim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

13.  IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Sve izmene ove Politike privatnosti biće objavljene ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo.

8. ALATI ZA MARKETINŠKU AUTOMATIZACIJU 

Tom Tailor d.o.o. takođe koristi i alate za marketinšku automatizaciju, poput SharpSpringa. Alat je namenjen boljem poznavanju interesa i preferencija posetilaca internet stranice, Tom Tailor Beograd, d.o.o. međutim, u vezi s marketinškim aktivnostima, može pružiti sažeti korisnički ID društvenim mrežama kojima upravljaju treće strane ili drugi internet pružaoci (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ili Google), gde se ti podaci zatim upoređuju s društvenim mrežama podatkovne mreže ili vlastite baze podataka davalaca internet usluga kako bi se prikazale relevantnije informacije.