Prijateljski popust

1. Splošne določbe 

Tom Tailor Lesce d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce (v nadaljevanju: podjetje) v skladu s temi splošnimi pogoji ureja pravila in pogoje akcije »Prijateljski popust« (v nadaljevanju: akcija).

2. Trajanje akcije

Akcija poteka od 17. maja 2021 do 30. maja 2021. Z unovčevanjem popustov akcija velja še od 3. do 10. junija 

 

3. Pogoji sodelovanja v akciji 


Obstoječi prejemnik spletnih novic in ponudbe Tom Tailor priporoči (v nadaljevanju: prejemnik) podjetje prijatelju prek obrazca na spletni strani https://www.tom-tailor.store/priporoči-prijatelja (v nadaljevanju: spletna stran akcije) in s tem avtomatično prijatelju pošlje priporočilo po elektronski pošti. Za pravilno izpolnjeno priporočilo se šteje, da je obstoječ prejemnik na spletni strani akcije na označena mesta vnesel svoje osebne podatke: 

  • Ime in priimek
  • Spol
  • Elektronski naslov 

ter podatke priporočenega prijatelja: 

  • Elektronski naslov 

in s kljukico potrdila strinjanje s temi splošnimi pogoji. 

3.1. Priporočeni prijatelj mora izpolnjevati naslednji pogoj: 
a) še ni prejemnik spletnih novic in ponudbe Tom Tailor.

Ko prijatelj prejme priporočilo po elektronski pošti, lahko prevzame 10% popust. Unikatno kodo pa prejme 3. junija. Priporočeni prijatelji, ki poskusijo prevzeti popust po koncu akcije, do popusta niso več upravičeni. 

Obstoječi prejemnik lahko priporoči več prijateljev, pri čemer za vsakega prijatelja, ki odda soglasje za prejemanje novic in ponudbe Tom Tailor prejme 10 % popusta za vsakega priporočenega prijatelja, skladno z določili točke 4. teh splošnih pogojev. 

Obstoječi prejemnik se strinja, da za sodelovanje v akciji s priporočilom prijatelja prostovoljno predaja svoje osebne podatke. Podjetje ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi izgube natisnjenega elektronskega priporočila s podatki obstoječe stranke. 

4. Nagrade v akciji


Obstoječi prejemnik in priporočeni prijatelj sta upravičena do popusta, če v času trajanja kampanje obstoječi prejemnik priporoči prijatelja, ki izpolni obrazec za sodelovanje in se strinja s temi splošnimi pogoji. Pogoj za prejem popusta je v celoti uspešno izpolnjen obrazec prijatelja. Popust bo podjetje posredovalo v obliki kode najkasneje 4 dni po končani kampanji na elektronska naslova obstoječega prejemnika in priporočenega prijatelja. 

Individualni popust, pridobljen v akciji Prijateljski popust, velja na enkraten celoten nakup v spletni trgovini tom-tailor.store od 3. do vključno 10. junija 2021. Vašo individualno kodo unovčite ob zaključku nakupa tako, da jo vpišete v za to predvideno mesto. Popust, ki ste ga pridobili velja izključno za nakupe v spletni trgovini tom-tailor.store in ne velja v fizičnih trgovinah Tom Tailor, Tom Tailor Denim in Tom Tailor Outlet.

Pravila: 

  • Vsak sodelujoči (obstoječi prejemnik in priporočeni prijatelj) za vsakega priporočenega prijatelja, ki se vpiše v bazo prejemnikov spletnih novic in ponudbe Tom Tailor, prejme 10 % popusta.
  • Vsak sodelujoči, ne glede na število priporočenih in v bazo vpisanih prijateljev, lahko prejme maksimalno 50 % popusta za enkraten nakup z individualizirano kodo na www.tom-tailor.store
  • Obstoječi prejemnik prejme popust le v primeru, da priporočeni prijatelj v celoti uspešno izpolni obrazec.

5. Odgovornost podjetja 


Podjetje ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema popusta, s čimer se sodelujoči v akciji izrecno strinjajo. 

6. Varovanje osebnih podatkov 


Sodelujoči v akciji podjetju kot upravljavcu dovoljujejo, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih  uporabnikov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in vsakokratno veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
Podjetje pridobljene osebne podatke sodelujočih varuje v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi pogoji Podjetja s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov, ki so na voljo v na spletni strani https://www.tom-tailor.store/uporabne-povezave/pravila-in-pogoji-prijave-v-klub-obvescanja, v katerih so na voljo tudi informacije o uresničevanju pravic po GDPR. 

Sistem za pošiljanje elektronskih sporočil osebne podatke prijatelja, ki jih prejemniki posredujejo v okviru udeležbe v akciji  (e-naslov), uporabi izključno za namene izvedbe akcije. Podjetje do njih nima neposrednega dostopa dokler uporabnik ne odda ustreznih soglasij za njihovo uporabo.

Po preteku  izpolnitve namena akcije bodo podatki prijateljev, ki niso v celoti izpolnili obrazca, uničeni v skladu z veljavno zakonodajo.

Sodelujoči lahko kadarkoli prekliče privolitev za obdelavo podatkov za namene trženja. 

8. Končne določbe 


Podjetje si pridržuje pravico do sprememb pravil Akcije, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih Akcije bo Podjetje udeležence obveščalo na spletni strani. 

Ti splošni pogoji so dostopni na spletni strani Akcije. Za dodatna pojasnila in informacije pa lahko zainteresirana oseba piše na elektronski naslov ana@tom-tailor.store.

Ti splošni pogoji veljajo od 17. 5. 2021 .

Tom TailorObiščite naše trgovine in raziščite novo poletno kolekcijo Tom Tailor. Veselimo se vašega obiska. 
Naše trgovine