Politika zasebnosti

Namen politike zasebnosti je podati informacije o namenih in pravnih podlagah, ukrepih za varnost podatkov ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Tom Tailor.

Osebne podatke obdelujemo skladno z Uredbo (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: »Splošna uredba«), veljavno slovensko zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in zasebnosti v elektronskih komunikacijah ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebni podatkov.

Ta politika opisuje, za katere namene in na kakšen način obdelujemo vaše osebne podatke.

1. UPRAVLJAVEC

Upravljavec osebnih podatkov po tej politiki je TOM TAILOR Lesce, družba za trgovino, d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, ana@tom-tailor.store.

2. INFORMACIJE O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo kot pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali podjetje Info hiša d.o.o., ki je dosegljiva na dpo.tom-tailor@info-hisa.si, +386 1 23 55 036.

3. NAMENI IN PRAVNE PODLAGE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

1. Registracija v spletno trgovino in upravljanje profila

Ob registraciji v spletno trgovino tom-tailor.store kot obvezne podatke vpišete ime, priimek, e-naslov, oznaka kolekcije, ki vas zanima (moška ali ženska). Neobvezna podatka sta mobilna številka in datum rojstva. Če želite lahko v profilu dodate tudi naslov prebivališča oz. naslov za dostavo pošiljke. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je pogodba, saj ob registraciji sprejmete splošne pogoje spletne trgovine. Registracija brez obdelave osebnih podatkov ni mogoča.

2. Izvedba spletnega nakupa

Ko preko spletne trgovine opravite nakup, poleg vaših osebnih podatkov kot so ime in priimek, naslov za dostavo, telefonska številka, e-naslov, obdelujemo tudi podatke o naročenih izdelkih (artikel, velikost, cena, ugodnosti, način dostave in podobno), podatki o plačilu nakupa (vrsta plačila, tip kartice, naslov plačnika,…), vrnjenih izdelkih in razlogih za vračanje. V vašem profilu se zbirajo tudi podatki o izdelkih, ki ste jih označili kot priljubljene.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen izvedbe nakupa je pogodba in v primeru, da ne omogočite obdelave osebnih podatkov, nakupa ne morete izvesti.

V primeru, da ste izdelek vključili v košarico in nakupa niste zaključili, vam na vaš elektronski naslov pošljemo sporočilo o zapuščeni košarici. Pravna podlaga za to obdelavo je naš zakoniti interes.

3. Podpora strankam in reklamacije

Ob reklamaciji blaga je potrebno predložiti račun, ki dokazuje nakup, ime in priimek ter kontaktne podatke (naslov in naslov e-pošte). Podatki se obdelujejo za namen odločanja o uveljavljeni napaki blaga oziroma o zamenjavi sicer brezhibnega blaga, kadar jo upravljavec dopušča. Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je pogodba.

Če Tom Tailor na zahtevo kupca rezervira določeno blago, ga shrani zanj ali ga naroči zanj, se za to obdelujejo podatki o imenu in priimku kupca, njegovem naslovu, e-naslovu in številki mobilnega telefona – za obveščanje o prispelem blagu in poznejše sklenitve pogodbe (nakupa).

V primeru klica na telefonsko številko za informacije ali poslanega sporočila na naslov ana@tom-tailor.store obdelujemo vaše osebne podatke, ki jih pri tem sporočilo podate za namen obdelave vašega klica.

4. Neposredno trženje

Na naši spletni strani ste se lahko vpisali v klub za obveščanje in sprejeli splošne pogoje obveščanja, tako je pravna podlaga v tem primeru pogodba. Pri tem ste nam podali naslednje podatke: ime, priimek,  e-naslov in zanima me (ženska kolekcija, moška kolekcija). Neobvezno osebna podatka sta še telefonska (mobilna) številka in datum rojstva. Na vaše kontaktne podatke vam pošiljamo obvestila o aktualni ponudbi, novih izdelkih, nagradnih igrah in ugodnostih.

V primeru, da nam ne dovolite uporabe vaših podatkov za neposredno trženje, vam ne moremo pošiljati sporočila o ugodnostih, novih kolekcijah in ostalih zanimivosti glede naše ponudbe.

5. Spremljanje obiskovanja spletne strani

Ko obiščete našo spletno stran, v vaš brskalnik naložimo piškotke. V zakonskem smislu so piškotki katerikoli podatek, ki se shrani na vaši terminalski opremi in ga kot ponudnik internetnih storitev potrebujemo za zagotavljanje delovanja naših storitev. Največkrat piškotke uporabljamo za preverjanje in vzdrževanje vaše prijave ter shranjevanje vaših nastavitev ali preferenc, ohranjanja vaše košarice nakupa in varnosti. Takih piškotkov ne morete izključiti in so nujni za delovanje naših storitev, zato je njihova uporaba pogodbeno pogojena. V primeru, da ste nam podali soglasje za namestitev analitičnih in oglaševalskih piškotkov, vam naložimo tudi dodatne piškotke.

Obdelava osebnih podatkov s piškotki je natančneje opisana v Politiki piškotkov.

6. Analiza podatkov za namen poročanja in sprejemanje odločitev

Tom Tailor izvaja tudi analiziranje in preučevanje nakupnih navad za namen določanja ponudbe, skrbi za zadovoljstvo kupcev in zniževanje stroškov poslovanja predvsem z vidika preverjanje pravilnosti poslovnih odločitev in načrtovanje novih. V tem primeru obdelujemo psevdonimizirane podatke o ogledanih in izbranih izdelkih, načinu plačila, odzivih na marketinške aktivnosti, dele nakupnega procesa in podobno. Obdelave izvajamo na podlagi našega zakonitega interesa.

7. Vzdrževanje varnosti spletne trgovine

Tom Tailor na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za zmanjševanje tveganj vdorov na svojo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema Tom Tailor in za namene, povezane z dostopom do spletnega mesta tom-tailor.store, na strežniku spremlja podatke, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo (IP-naslov naprave, datum in čas obiskane strani).

4. HRAMBA IN IZBRIS OSEBNIH PODATKOV

Družba Tom Tailor Lesce d.o.o. bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja:

a) Registracija v spletno trgovino in upravljanje profila: 5 let po zaprtju profila
b) Opravljen nakup: 5 let
c) Reklamacija: 5 let po zaključku reklamacijskega postopka
d) Neposredno trženje: 2 leti po izvedeni komunikaciji
e) Analiza podatkov: 3 leta po opravljenem nakupu
f) Vzdrževanje varnosti spletne trgovine: 1 leto

5. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Vaše podatke v določenih primerih v našem imenu in za naš račun obdelujejo tudi naši pogodbeni obdelovalci, in sicer za dostavo kupljenih izdelkov, implementacijo in vzdrževanje informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, agencija za spletno oglaševanje ali drugo izvajanje neposrednega trženja ter izvajalci storitev poslovne analitike.

Osebni podatki strank se za marketinške namene kot so pošiljanje elektronske pošte in prikazovanje vam prilagojene ponudbe v družabnih omrežjih prenašajo v tretje države, in sicer ZDA.  Pri prenosu podatkov v ZDA le-ti temeljijo na standardnih pogodbenih klavzulah in se izvajajo ustrezni zaščitni ukrepi.

6. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Tom Tailor Lesce d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce, ali ana@tom-tailor.store lahko posameznik zahteva naslednje pravice: dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov na podlagi zakonitih interesov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadar koli prekliče v profilu na spletni strani tom-tailor.store ali s pisno zahtevo, poslano na naslov: Tom Tailor Lesce d.o.o., Alpska cesta 43, Lesce, ali ana@tom-tailor.store. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Če imate kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z našo obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na nas preko e-pošte na ana@tom-tailor.com ali dpo.tom-tailor@info-hisa.si ali z redno pošto na naš naslov.

7. SPREMEMBE POLITIKE

Trudimo se, da je ta politika vedno v skladu z zakonodajo in našim resničnim delovanjem na področju obdelav osebnih podatkov. Zato bomo to politiko občasno spreminjali in objavili na tej spletni strani.

Zadnja sprememba politike: 6. 7. 2023.