REGULI ȘI TERMENI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.GENERAL

Aceste reguli generale stabilesc termenii și condițiile pentru aderarea la Tom Tailor Club în vederea primirii de informări și notificări.

O persoană va deveni membră a clubului după completarea formularului online, de pe website, sau după completarea formularului în format fizic în orice magazin  TOM TAILOR.

2. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR UTILIZATORULUI


Atunci când vă abonați la newsletter (online sau în magazine), vi se va cere să ne furnizați informațiile dvs. personale: adresa de e-mail, numele, prenumele, data nașterii, sexul, adresa de domiciliu, codul poștal, orașul și numărul de telefon . În cazul abonării prin completarea formularului în format fizic, într-un magazin, datele vor fi gestionate de o persoana autorizată din magazin.

Datele pe care le introduceți în formularul online, sau pe formularul de hârtie dintr-un magazin, vor fi utilizate numai pentru: informații despre oferta curentă, produse noi, jocuri cu premii și oferte speciale pe website-ul nostru și pentru analizarea obiceiurilor de cumpărare.

 • Adresa dvs. de e-mail va fi utilizată numai pentru a vă informa despre ofertele curente, produse noi, premii și oferte speciale.
 • Prenumele și numele de familie vor fi utilizate pentru a personaliza mesajele elecronice cu privire la ofertele curente, produse noi, jocuri cu premii și oferte speciale.
 • Informațiile privind data de naștere și sexul vor fi utilizate numai pentru a trimite cele mai potrivite notificări cu privire la colecții și promoții.
 • Adresa de domiciliu, codul poștal și orașul vor fi utilizate pentru a vă informa despre cele mai noi oferte, produse noi, premii și oferte speciale, valabile în cel mai apropiat magazin Tom Tailor.
 • Numărul dvs. de telefon (mobil) va fi folosit numai pentru a vă informa despre ofertele curente, produse noi, jocuri cu premii și oferte speciale prin mesaje SMS.
Informațiile dvs. personale nu vor fi divulgate unor terțe părți. Informațiile sunt stocate în baza de date până când vă dezabonați de la serviciul de notificări prin e-mail. Vă puteți dezabona oricând de la newsletter, dând click pe linkul din partea de jos a e-mailului primit sau prin trimiterea unui e-mail la adresa noastră de e-mail: info@tom-tailor.ro

*Compania S.C. TOM TAILOR RETAIL RO și procesatorii contractuali vor putea conecta datele pe care le trimiteți cu datele privind achizițiile și datele tranzacției, care vor fi monitorizate prin elemente de identificare (numele de utilizator și parola în e-shop sau codul de identificare în magazinele). Toate datele privind achizițiile vor fi păstrate în baza de date în compania S.C. TOM TAILOR RETAIL RO și / sau la procesatorii săi contractuali de date cu caracter personal. Toate datele vor fi analizate în mod regulat, operatorul bazelor de date personale le va utiliza pentru segmentare, pregătirea ofertelor personalizate / individuale, studiul obiceiurilor de cumpărare, anchete, alocarea de beneficii suplimentare și marketingul personalizat. Datele de contact vor fi, de asemenea, utilizate pentru notificări privind ofertele promoționale și alte informații despre alte activități.

3. DREPTURILE UTILIZATORULUI

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, utilizatorii au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informații despre datele dvs. personale pe care le stocăm.
 • Dreptul de a solicita rectificarea, ștergerea sau prelucrarea limitată a datelor dvs. personale.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor pentru interesul legitim, pentru interesul public sau pentru cercetarea de piață, cu excepția cazului în care dovedim că există motive urgente și justificate care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă o astfel de prelucrare a datelor este necesară pentru executarea, punerea în aplicare sau apărarea revendicărilor legale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor.
 • Vă puteți retrage consimțământul de a vi se colecta, procesa și utiliza datele personale în orice moment, cererea având efect imediat. Pentru mai multe informații, consultați capitolul de mai sus, care descrie prelucrarea datelor pe baza consimțământului dvs.
Pentru a vă revendica drepturile, contactați responsabilul cu protecția datelor la adresa:

info@tom-tailor.ro al. S.C. TOM TAILOR RETAIL RO, Sector 3, Bld basarabia, Bucuresti

Organizatorul se obligă să prelucreze toate datele cu caracter personal în conformitate cu legea aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal și numai în scopurile pentru care au fost obținute.

Datele dvs. vor fi stocate pe serverele contractantului, iar datele vor putea fi trimise procesatorilor contractuali ai deținătorului bazei de date personale, care procesează datele personale ale participanților în contul și în numele contractantului numai pentru scopurilor menționate mai sus. Procesorii contractuali sunt, de asemenea, companiile care trimit mesaje SMS / MMS către deținători, magazine de tipărire, companii care întrețin software și baze de date și orice alte companii care încheie un contract de prelucrare a datelor cu caracter personal cu operatorul.

Toți partenerii care au acces la datele cu caracter personal se angajează să gestioneze cu atenție datele în conformitate cu legislația europeană.

4. ALTE DISPOZIȚII

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere pentru:

 • eșecul serviciului, rezultat al utilizării necorespunzătoare sau ignoranței în ceea ce privește utilizarea serviciilor,
 • eșecul serviciului din cauza unei defecțiuni a rețelei de parteneri contractuali, a unei întreruperi a alimentării cu energie electrică sau a altor perturbări tehnice care pot afecta temporar utilizarea serviciului,
 • orice consecințe nedorite pe care participanții ar suferi-o din cauza participării la jocurile cu premii,
 • orice consecință a folosirii premiilor.

Organizatorul nu-și asumă nicio responsabilitate pentru consecințele nedorite pe care participanții le-ar putea suferi din cauza înscrierii la clubul de notificări.

Organizatorul nu va suporta costurile imputate participantilor în urma înscrierii la clubul de notificări.

Decizia operatorului și a contractantului cu privire la toate întrebările referitoare la abonamentele la clubul de notificări și la regulile aferente este definitivă și se aplică tuturor participanților.

Eventualele litigii care decurg din înscrierea la clubul de notificări, care nu pot fi soluționate de comun acord, vor fi soluționate de instanța competentă din Ljubljana.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile, dacă acest lucru este necesar din motive de natură tehnică sau comercială, sau cauze datorate publicului. Organizatorul va informa participanții despre orice schimbări și noutăți.

5. PUBLICAREA REGULILOR

Regulile sunt publicate pe site-ul www.tom-tailor.store/ro

Normele intră în vigoare de la data publicării.

S.C. TOM TAILOR RETAIL RO
SECTOR 3, BLD BASARABIA
București România