Prelucrarea datelor cu caracter personal

1. PREZENTAREA COMPANIEI


TOM TAILOR RETAIL RO SRL, West Park, Unitatea 4b2, birou nr.1, Str. Comerțului, nr. 13A, Domnești, Județul Ilfov, cod poștal 077090, România, înființată încă din anul 2011, este o companie comercială cu peste 40 de magazine. Compania TOM TAILOR GmbH, pe care o reprezentăm pe piața din România, este unul dintre cei mai mari retaileri de modă din lume. Produsele noastre sunt sinonime cu o experiență de înaltă calitate, stabilind reguli de modă și o perspectivă relaxată asupra vieții. Angajamentul nostru este, de asemenea, să respectăm confidențialitatea clienților noștri și să le protejăm informațiile personale. Astăzi, operațiunile comerciale sunt inevitabil legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Vă vom invita să ne încredințați informațiile dvs. de contact pentru a vă aduce oferta și mai aproape de dvs., a o face mai accesibilă și, dacă ne permiteți, să le adaptăm cât mai bine nevoilor și intereselor dumneavoastră. Vom organiza jocuri cu premii, vom acorda diverse cupoane pentru reduceri și alte beneficii. Procedând astfel, vom gestiona datele cu caracter personal colectate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu titlu gratuit circulația acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE în continuare: Regulamentul general) și normele naționale care reglementează acest domeniu.


2. VIZIUNEA PROTECȚIEI VIEȚII PRIVATE SAU A PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL


TOM TAILOR RETAIL RO SRL este un procesator de încredere al datelor cu caracter personal. Înțelegem confidențialitatea și o respectăm.


3. PERSOANA DESEMNATĂ SĂ ASIGURE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Persoana desemnată să asigure protecția datelor cu caracter personal în cadrul TOM TAILOR RETAIL RO SRL este INFO HOUSE, contact: info@dataprotection-officer.com, tel. +4 031 438 17 62 ; Program de lucru: luni și joi între orele 10.00 și 12.00.

Persoanele fizice în cazul cărora se aplică datele cu caracter personal se pot adresa personal responsabilului cu protecția datelor cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor lor cu caracter personal și exercitarea drepturilor lor în conformitate cu reglementările aplicabile care reglementează protecția datelor cu caracter personal. 


4. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI TEMEIURILE JURIDICE


a) TOM TAILOR RETAIL RO SRL prelucrează datele personale ale clienților în cadrul și pentru implementarea contractelor de vânzare-cumpărare de bunuri și servicii și pentru încheierea contractelor, în faza de negociere, după primirea unei oferte de la o persoană fizică (Articolul 6 (1) litera b din Regulamentul general). In cazul unei reclamații cu privire la produse pusă în mișcare în conformitate cu drepturile consumatorului, clientul este obligat să prezinte bonul fiscal sau factura fiscală care să dovedească achiziția, precum și să-și declare numele și prenumele. precum și informațiile de contact: adresa de domiciliu și adresa de e-mail. Datele vor fi folosite pentru a se putea decide cu privire la admisibilitatea reclamației, pentru a se stabili dacă există într-adevăr o neconformitate sau, dacă nu exista neconformități ale produsului, să se decidă în ce măsură se poate proceda la înlocuirea produsului respectiv, dacă acest lucru este permis de operatorul economic. 

Dacă la solicitarea clientului TOM TAILOR RETAIL RO SRL rezervă anumite produse, le depozitează sau le comandă în mod special pentru acesta, în toate aceste situații sunt prelucrate date cu caracter personal cum ar fi numele și prenumele clientului, adresa de domiciliu a acestuia, adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, pentru a-l putea notifica cu privire la livrarea produselor și ulterioar, pentru încheierea contractului comercial (vânzare-cumpărare).

TOM TAILOR RETAIL RO SRL procesează de asemenea și datele personale ale celor înregistrați și care și-au dat acordul pentru a primi notificari. Datele obținute astfel sunt prelucrate ulterior în acest scop, în vederea exercitării drepturilor și obligațiilor celor notificați.

TOM TAILOR RETAIL RO SRL prelucrează, de asemenea, datele personale ale angajaților, necesare încheierii și implementării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația de muncă și datele personale ale altor persoane fizice independente (fără scop lucrativ), în conformitate cu prevederile Codului Muncii și normelor legale incidente relațiilor de muncă.

b) TOM TAILOR RETAIL RO SRL prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice și pe baza temeiului juridic (Articolul 6 (1) litera c din Regulamentul general și pe baza altor tratate internaționale, reglementări UE și legi naționale, în cazul în care acestea sunt cerute de autorități, în limita legii.

c) TOM TAILOR RETAIL RO SRL prelucrează date cu caracter personal pe baza interesului legitim (Articolul 6 (1) litera f din Regulamentul general) pentru a reduce riscul de intruziune asupra paginii web (punând la dispoziție informații securizate, reducând riscul de accesare neautorizată la informații importante de afaceri, date cu caracter personal și date privind sistemul informațional al TOM TAILOR RETAIL RO SRL). Pentru scopuri referitoare la accesul pe pagina de web a TOM TAILOR RETAIL RO SRL, se monitorizează datele și infomrmațiile de pe server, care ar putea fi folosite pentru identificare (adresa IP a terminalului, data și ora la care pagina web a fost vizitată). In plus, pentru a reduce riscul accesarii neautorizate, aceste date pot fi folosite pentru analize și statistici. In temeiul interesului legitim, TOM TAILOR RETAIL RO SRL procesează și colectează legal date cu caracter personal pentru diverse analize și statistici necesare pentru a verifica corectitudinea deciziilor comerciale luate și pentru a planifica cele viitoare.

d) In anumite cazuri TOM TAILOR RETAIL RO SRL solicită clienților săi și altor persoane implicate (inclusiv potențialii candidați la angajare) să își dea acordul (conform Articolului 6 (1) litera a din Regulamentul general) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a se putea comunica și pentru informarea cu privire la interese, abilități etc., furnizarea de bunuri și servicii la comandă, precum și pentru locurile de muncă. Tipurile de informații cu caracter personal procesate cu privire la persoanele fizice sunt menționate detaliat in cuprinsul invitației de acceptare și poate varia în funcție de categoria de persoane fizice vizate (clienti, membri ai clubului de loialitate, candidați pentru angajare). De asemenea, TOM TAILOR RETAIL RO SRL solicită clienților săi și altor persoane implicate (vizitatori ai paginii de web) să își dea acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a li se trimite noutățile din programul de vânzări, informații referitoare la diverse evenimente și a obține acordul cu privire la a primi noutățile din programul de vânzări și a partenerilor TOM TAILOR RETAIL RO SRL, informații referitoare la diverse evenimente. In aceste cazuri, procesarea datelor personale se realizează în cadrul declarației personale de acord pentru scopul permis de prelucrare a datelor cu caracter personal, pe canalele de comunicare agreate, până la revocare.

Dacă clientul este sub vârsta de 16 ani, acordul trebuie să fie furnizat de titularul răspunderii părintești pentru acel copil (după caz, unul din părinți sau tutore).

e) Procesarea datelor cu caracter prsonal a vizitatorilor paginii web a TOM TAILOR RETAIL RO SRL, conform consimțământului dat, exceptând partea de procesare a datelor personale necesară bunei funcționări a magazinului online (de exemplu datele de autentificare, procesul de vânzare ... ). Procesarea datelor cu caracter personal prin de către cookies, ce se realizează conform acordului dat, este descrisă detaliat AICI (link către cookies).


5. UTILIZATORII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI POSIBILITATEA DE A FI TRANSFERATE DATELE CĂTRE TERȚE ȚĂRI


Pe lângă TOM TAILOR RETAIL RO SRL, datele cu caracter privat sunt procesate în numele său și pentru sine de către procesatorii săi de date, furnizorii săi obișnuiți sau colaboratori în vederea bunei desfșășurări a activității comerciale, care furnizează servicii de procesare de date, agenții de promovare online sau de marketing direct și furnizori de optimizare AI a afacerii.  

Datele cu caracter personal nu sunt exportate în țări terțe, exceptând datele procesare de către instrumentele de e-mail ale SharpSpring și Mailchimp. In acest caz, transferul de date are loc în interiorul Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu respectarea măsurilor de protecție impuse.


6. DREPTURILE PERSONALE


Prin formularea unei solicitări scrise trimise către TOM TAILOR RETAIL RO SRL la adresa: West Park, Unitatea 4b2, birou nr.1, Str. Comerțului, nr. 13A, Domnești, Județul Ilfov, cod poștal 077090, România sau pe adresa de e-mail info@dataprotection-officer.com, orice persoana fizică interesată poate cere accesarea, completarea, corectarea, blocarea sau restricționarea procesării datelor sale cu caracter privat, respectiv ștergerea datelor ce fac obiectul procesării în ce o privește.
Persoana interesată poate oricând revoca acordul dat pentru prelucrarea datelor personale, temporar sau definitiv, integral sau parțial, printr-o cerere scrisă trimisă către TOM TAILOR RETAIL RO SRL la adresa West Park, Unitatea 4b2, birou nr.1, Str. Comerțului, nr. 13A, Domnești, Județul Ilfov, cod poștal 077090, România sau pe adresa de e-mail info@dataprotection-officer.com , sau poate adminstra starea acordului dat direct pe pagina de web tom-tailor.store. Retragerea acordului nu are efecte asupra datelor deja procesate pe baza unui acord valid până la data revocării acestuia.

In cazul în care consideră că datele sale sunt stocate sau procesate cu încălcarea normelor legale referitoare la protecția datelor cu caracter privat, orice persoana interesată are dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a formula o plângere în acest sens.


7. DURATA PE CARE SE STOCHEAZĂ DATELE CU CARACTER PRIVAT


TOM TAILOR RETAIL RO SRL procesează date cu atâta vreme cât este necesar, pentru a se atinge scopul procesării datelor și până la atingerea obiectivului urmărit. Dacă procesarea datelor se bazează pe acord, în absența temeiurilor justificate legal, durata procesării încetează pe baza revocării acordului de către persoana în cauză. 
Datele cu caracter personal sunt procesate până la realizarea scopului sau în limita perioadelor ce reies din procedurile de procesare a acestor date, în mod special când procesarea datelor cu caracter personal este necesară în contextul perfectării unui contract, exceptând cazurile în care prin lege se prevede o anumită perioadă de păstrare a datelor cu caracter personal. In aceste cazuri, datele sunt păstrate în conformitate cu cerințele legii.  


8. INSTRUMENTE AUTOMATE DE MARKETING


Pe pagina de web a TOM TAILOR RETAIL RO SRL se folosesc instrumente de marketing automate precum SharpSpring. Instrumentul are rolul de a cunoaște cât mai bine preferințele și interesele vizitatorilor paginii web. In contextul activităților de marketing, TOM TAILOR RETAIL RO SRL poate oferi date privind identificarea utilizatorilor către rețele de socializare administrate de terțe părți (cum ar fi Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram or Google), unde apoi aceste informații sunt comparate cu datele deținute de rețelele de socializare sau cu datele deținute de propriul furnizor de web, pentru a fi afișate informații cât mai relevante.