Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

TOM TAILOR Lesce, družba za trgovino, d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, ustanovljena 25. 8. 2010, je trgovsko podjetje. Podjetje TOM TAILOR GmbH, ki ga zastopamo na slovenskem tržišču, je eden največjih modnih trgovcev na svetu. Naše blagovne znamke so sinonim za visokokakovostno izkušnjo, postavljanje modnih smernic in sproščen pogled na življenje. Naša zaveza je tudi spoštovanje zasebnosti naših strank in varstva njihovih osebnih podatkov v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) ter v skladu z nacionalnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Podatki o trgovcu:
Tom Tailor Lesce d.o.o.
Alpska cesta 43, 4248 Lesce, Slovenija
vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju 25. 8. 2010

ana@tom-tailor.store
+386 4 537 0000
ID za DDV: SI29041317
Matična številka: 3790223000

Tom Tailor Lesce d.o.o. je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost (DDV).

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, vsebujejo tudi informacije o obdelavi osebnih podatkov obiskovalcev, gostov, registriranih strank in kupcev spletne trgovine. Spletno trgovino »tom-tailor.store« (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja podjetje Tom Tailor Lesce d.o.o., ki je tudi ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju »trgovec«).

Splošni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani, in sicer z oddajo naročila v spletni trgovini. Kupec mora potrditi splošne pogoje ob registraciji in vsakokratnem nakupu. Tako za posamezno naročilo veljajo Splošni pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni trgovini v času oddaje naročila.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljujejo delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti gosta, registrirane stranke in kupca ter poslovno razmerje med trgovcem in registrirano stranko oziroma kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • obiskovalec spletne trgovine: je vsak, ki brska po spletni trgovini, ne glede na to, ali se registrira, in ne glede na to, ali opravi nakup;
 • gost spletne trgovine: je vsak, ki v spletni trgovini opravi nakup, ne da bi pred tem opravil registracijo;
 • registrirana stranka: je vsak, ki se v spletno trgovino registrira, tako da izpolni obrazec za registracijo;
 • kupec: je vsak, ki opravi nakup v spletni trgovini, ne glede na to, ali ga opravi kot gost ali kot registrirana stranka

Nakup v spletni trgovini lahko opravite kot gost ali z registracijo in odprtjem uporabniškega računa kot registrirana stranka. Z registracijo v spletno trgovino pridobite uporabniško ime, ki je enako naslovu vaše elektronske pošte, ter uporabniško geslo, ki ga določite sami. Uporabniško ime in geslo registrirano stranko nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Registrirana stranka z registracijo potrdi in jamči, da je poslovno sposobna oseba, starejša od 15 let, s čimer pridobi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka registrirana stranka ali gost, ki je opravil nakup, ne da bi se pred tem registriral, postane kupec.

V primeru nakupa brez registracije gost izbere možnost »Nadaljuj brez prijave« in z opravljenim nakupom postane kupec.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Trgovec se zavezuje, da bodo v spletni trgovini vselej na voljo:

 • podatki o identiteti trgovca (predvsem ime podjetja, sedež družbe ter številka registra, kjer je družba vpisana);
 • kontaktni podatki, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
 • informacije o bistvenih značilnostih izdelkov iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi garancijami (če zraven izdelka ni napisane garancije, garancije za tisti izdelek ni);
 • informacije o cenah, ki morajo biti jasno določene in v katere mora biti že vštet davek na dodano vrednost (DDV);
 • način in pogoji dostave izdelkov, predvsem rok dostave;
 • informacije o načinu plačila;
 • informacije o roku, v katerem je še mogoče odstopiti od pogodbe, in o pogojih za odstop;
 • informacije o možnosti vračila izdelkov ali odstopa od pogodbe;
 • informacije o postopku pritožbe kupca.

3. NAČINI PLAČILA IN DOSTAVE, ZAVAROVANJE PAKETA

Trgovec omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:

 • plačilo po povzetju,
 • Mastercard,
 • Maestro,
 • Visa.

Po oddanem naročilu z izbranim kartičnim načinom plačila se plačilo in bremenitev kartice izvedeta takoj.

V postopku naročanja so prikazani mogoči načini pošiljanja blaga, strošek dostave in predvideni datum dostave naročila. Okviren rok za dostavo blaga z dostavno službo je 2–7 delovnih dneh, v nakupovalnih konicah je lahko rok tudi daljši.

Strošek dostave je naveden pred vsako oddajo naročila, če je dostava plačljiva. Pri brezplačni dostavi kupec plača le znesek vrednosti naročenih izdelkov.

Paket je zavarovan od trenutka, ko ga trgovec odpošlje. Zavarovan je proti kraji, poškodbam in izgubi do nabavne vrednosti 520,00 EUR.

4. Cene

Spletna cena velja za vse kupce spletne trgovine trgovca.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV) po vsakokrat veljavni stopnji, ki je predpisana z zakonom. Trgovec je zavezanec za DDV v skladu z ZDDV-1. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave.

Popusti, promocijske kode in druge ugodnosti se ne seštevajo, razen če je v spletni trgovini pri konkretni ponudbi izrecno navedeno drugače.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do svoje vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo trgovec:

 • kupcu to sporočil in ga obvestil o novih cenah, kupec pa ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov (razen razlike v ceni), oziroma
 • kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo v obojestransko korist in zadovoljstvo.

5. POSTOPEK NAKUPA; TEHNIČNA SREDSTVA ZA PREPOZNAVANJE IN POPRAVO NAPAK PRED ODDAJO NAROČILA:

a) Oddaja naročila

Kupec izbrane izdelke naloži v košarico in ima pred oddajo naročila možnost pregledati celotno naročilo ter odpraviti morebitne napake, tako da lahko določene ali vse artikle izloči iz nakupovalne košarice (in s tem iz naročila) in/ali da spremeni njihovo količino.

Po oddaji naročila kupec od trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto (»Zahvaljujemo se vam za naročilo«), s podrobno specifikacijo vsebine naročila (naziv izdelkov, količina, cena itd.). Naročilo je uspešno sprejeto, če je bilo plačilo uspešno izvedeno, razen če je kupec izbral možnost plačila po povzetju.

Po oddaji naročila spreminjanje naročila oziroma preklic naročila ni mogoč, razen v okviru pravice kupca do odstopa od pogodbe. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in trgovcem je nepreklicno sklenjena, ko trgovec potrdi naročilo s potrditvenim e-poštnim sporočilom (da bi se izognili dvomom, se potrdilo o prejemu naročila ne šteje za potrditev naročila) (glej še točko d)).

b) Odprema blaga

Trgovec v najkrajšem mogočem času naročene izdelke pripravi in odpošlje.

c) Sledenje naročila

Izvajalec dostave paketov po elektronski pošti posreduje obvestilo o odpremi blaga kupcu, kjer le-ta prejme tudi številko za sledenje paketa. Tako lahko kupec prek spletne strani, ki jo zagotavlja izvajalec dostave sledi, kje je njegov paket in kdaj je predvidena dostava.

d) Kupoprodajna pogodba in izdaja računa

Trgovec kupcu izda kupoprodajno pogodbo v obliki potrditve nakupnega naročila, ki je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca in je registrirani stranki dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem računu. Kupcu, ki je nakup opravil kot gost, je dostopna na zahtevo, ki jo poda na e-naslov trgovca: ana@tom-tailor.store. Takšna kupoprodajna pogodba se sklene v slovenskem jeziku. Trgovec kupcu račun z razčlenjenimi stroški priloži in pošlje skupaj z naročenim blagom.

Kupoprodajna pogodba med trgovcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko trgovec potrdi naročilo (glej točko 5.a). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji nakupa potrjeni ter zavezujejo tako trgovca kot kupca.

e) Kode za popust

Kode za popust oziroma kupone spletne trgovine lahko uporabijo tako gostje kot tudi registrirane stranke spletne trgovine. Za uporabo kupona je treba najprej izbrati želen/-e izdelek/-e, klikniti na košarico in nato v 1. koraku košarice v polje označeno s KODA vnesti kodo. Za aktivacijo kode je potrebno pritisniti gumb Aktiviraj. V primeru, da se kode seštevajo, je vsako kodo potrebno vpisati posebej in klikniti gumb Aktiviraj. Program bo sam obračunal popust ob zaključku nakupa.

f) Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) lahko kupec najpozneje v 14 dneh od dneva prevzema kupljenega izdelka odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Odstop od pogodbe je pravočasen, če sta izjava in kupljeni izdelek odposlana trgovcu na naslov  Tom Tailor   Supernova  Qlandia Kranj, Cesta 1. maja 77, 4000 Kranj ali dostavljena v katerokoli slovensko poslovalnico Tom Tailor, najpozneje v 14 dneh od prevzema izdelka. Pri pošiljanju po pošti se pravočasnost odstopa od pogodbe dokazuje z datumom pošiljanja odstopne izjave (s poštnim žigom prevzema pošiljke).

Obvestilo o odstopu je priloženo v paketu. Kupec ga izpolni in predloži trgovcu.

Rok za odstop od pogodbe (sporočilo o odstopu od pogodbe) začne teči, ko:

 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec naroči v enem naročilu;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
 • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupec do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka 14 dni.

Kupec, ki odstopi od pogodbe, je dolžan vrniti izdelek v roku 14 dni po oddaji odstopa od pogodbe, ko izdelka ne vrne sočasno z odstopno izjavo.

Trgovec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega izdelka oziroma dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelek poslal nazaj oziroma dokler ga trgovec sam ne prevzame pri kupcu.

Kupec je dolžan vrniti izdelek z vsemi originalnimi etiketami, nerabljen, nepoškodovan in v nespremenjeni količini. Če je predmet vračila izdelek, kupljen kot komplet, je potrebno vrniti vse kose kompleta. Kupec ne more in ne sme neovirano uporabljati izdelka v času do odstopa od pogodbe, temveč sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, ki je nujno potreben za ugotovitev dejanskega stanja (narave, lastnosti, delovanja izdelka) in kot je to običajno v poslovalnicah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo izdelka in pomeni, da lahko trgovec v primeru kupčevega odstopa od pogodbe zahteva povračilo za zmanjšanje vrednosti izdelka.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Morebitne stroške vračila krije kupec.

Možnost vračila ne velja za izdelke:

 • ki so izdelani po natančnih navodilih kupca in prilagojeni njegovim osebnim potrebam;
 • ki so hitro pokvarljivi ali jim hitro preteče rok uporabe in
 • v primeru dobave zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat.

Vse pravice določene v tej točki veljajo zgolj za kupce, ki se štejejo za potrošnike v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu potrošnikov.

6. VRAČILO KUPNINE PRI ODSTOPU OD POGODBE

Če kupec prejme poškodovano blago, ga lahko vrne s priloženim obrazcem za vračilo blaga, kjer označi, kateri izdelek želi vrniti in zakaj. Ko trgovec prejme blago, kupec dobi obvestilo o vrnjenem blagu in postopku reševanja reklamacije. Če reklamacijo potrdi in odobri strokovna služba za reševanje reklamacij, je kupec upravičen do vračila kupnine. Ob pozitivno rešeni reklamaciji trgovec kupcu povrne stroške vračila poškodovanega blaga.

Kupec sam krije stroške vračila blaga (poštnino), in se mu ob vračilu blaga ti stroški ne povrnejo.

Trgovec bo vračilo plačila izvedel na plačilno sredstvo, ki ga je kupec uporabil ob nakupu blaga. Pri plačilu blaga po povzetju mora kupec ob vračilu navesti podatke o svojem transakcijskem računu za vračilo plačila.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti vrnjenega blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Znesek, ki ustreza zmanjšanju vrednosti, lahko trgovec delno ali v celoti pobota s svojo obveznostjo vračila plačila na podlagi kupčevega odstopa od pogodbe.

Zaradi različnih časov obdelave med ponudniki plačil lahko traja 14 delovnih dni, da se povračilo pokaže na kupčevem transakcijskem računu. Če po več kot 14 dneh vračilo na računu ni vidno, mora kupec stopiti v stik s svojo banko.

7. SEZNANITEV Z ODGOVORNOSTJO ZA NESKLADNO BLAGO

Trgovec je odgovoren za neskladnost izdelka, ki je obstajala v času dostave.

Kupec lahko že neposredno ob dostavi (vozniku dostavljavcu) ali ob prevzemu v poslovalnici reklamira izdelek, če je le-ta izdelek neskladen (npr. ne ustreza opisu, vrsti količini ipd.; 72. in 73. čl. ZVPot-1).

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti ponudnika v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času dobave blaga, če se pokaže v enem letu od dobave blaga.

Kupec v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost in trgovcu mora omogočiti, da blago, za katerega kupec zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Obvestilo o napaki lahko kupec trgovcu sporoči osebno, o čemer mu mora trgovec izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno trgovca ali pa ga izroči zastopniku trgovca, s katerim je sklenil pogodbo.

V primeru neskladnosti blaga je kupec, ki je o neskladnosti blaga obvestil ponudnika, upravičen, da pod pogoji in v vrstnem redu, kot izhaja iz Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1):

 • zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Kupec ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, trgovec o tem pisno obvesti kupca v 8 dneh od prejema zahtevka kupca. Kadar kupec odstopi od prodajne pogodbe, trgovec kupcu vrne plačan znesek najpozneje v 8 dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je kupec blago poslal nazaj. Kadar potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Pravice iz tega člena pripadajo le kupcem, ki se po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) štejejo za potrošnike.

Pravico do uveljavljanja neskladnosti natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZvPot-1). Za razmerja, ki jih zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, ne urejajo, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

8. NEPREVZEM IZDELKOV

Če kupec pri dostavi s kurirsko službo naročenih izdelkov ne prevzame v 14 dneh od dostave izdelkov, se izdelki po preteku tega čakalnega roka vrnjeno trgovcu in se s tem šteje, da pogodba med trgovcem in kupcem ni sklenjena.

9. AVTENTIČNOST IZDELKOV

Kot avtorizirani spletni prodajalec trgovec prodaja zgolj in samo avtentične izdelke.

10. VARNOST

Trgovec skrbi, da so nakupi spletni trgovini popolnoma varni. Osebni podatki, ki se prenašajo preko spleta, so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati. Z izvajalcem, s katerim ima sklenjen dogovor o izvedbi storitev plačevanja preko spleta, trgovec izvaja ustrezna tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito postopkov obdelav.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno originalno programsko opremo (posodobljeno protivirusno zaščito) svojega računalnika.

11. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Trgovec prek spletne trgovine tom-tailor.store zbira osebne podatke in jih obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah obiskovalcev spletne trgovine in kupcev, ki niso specifične za spletno trgovino, so dostopne v Politiki zasebnosti.

Osebni podatki obiskovalcev spletne strani se obdelujejo s t. i. piškotki. Natančen popis piškotkov in opis njihovega delovanja je na voljo v Politiki piškotkov.

Piškotki, nujni za delovanje spletne strani, so nameščeni stalno, vsi drugi piškotki (analitični, marketinški ...) pa se namestijo le na podlagi privolitve obiskovalca, v skladu z določbami zakona, ki ureja elektronske komunikacije. Obiskovalec spletne strani lahko nastavitve piškotkov ureja sam na povezavi: Nastavitev piškotkov.

Za registracijo v spletni trgovini so zahtevani naslednji osebni podatki:

 • ime in priimek,
 • elektronski naslov (uporabniško ime),
 • telefonska številka,
 • uporabniško geslo (ki ga določi obiskovalec).

Ob registraciji obiskovalec spletne strani potrdi tudi, da je poslovno sposobna oseba, starejša od 15 let, s čimer pridobi možnost nakupovanja v spletni trgovini.

Z registracijo obiskovalec postane registrirana stranka, pridobi svoj račun v spletni trgovini, v katerem lahko s klikom na ikono »profil« pregleduje svoje podatke, zgodovino nakupov, shranjene želene izdelke, ipd. Prednost registracije v spletni trgovini je možnost opraviti hitrejši nakup, lažje urejanje osebnih podatkov in podobne storitve. Ob registraciji sprejmete te splošne pogoje, kar z vidika varstva osebnih podatkov predstavlja tudi pravno podlago (pogodba) za obdelavo vaših osebnih podatkov za ta namen. V kolikor se včlanite v klub za obveščanja, vas prosimo še za dodatne osebne podatke in vam pošiljamo (prilagojeno) informativno in promocijsko komunikacijo.

Ob nakupu izdelkov v spletni trgovini zahteva trgovec od kupca naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov za dostavo,
 • izbiro načina plačila,
 • elektronski naslov (za potrditev naročila in komunikacijo v zvezi z naročilom),
 • telefonska številka (za komunikacijo v zvezi z naročilom, še posebej za dostavo).

Podatki, ki jih je kupec dolžan posredovati ob naročilu, so potrebni za izvedbo naročila (pripravo blaga, dostavo, plačilo) in se obdelujejo na podlagi točke b 6.I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kupec s pravico do reklamacije to uveljavi na obrazcu, ki je priložen pošiljki. Ob reklamaciji trgovec od kupca zahteva predložitev naslednjih podatkov:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • račun za nakup reklamiranih izdelkov,
 • elektronski naslov,
 • številko TRR, če naročilo ni plačano s kartico.

12. PRITOŽBE, SPORI IN UPORABA PRAVA

Trgovec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se lahko odda prek e-naslova ana@tom-tailor.store ali pisno na naslov prodajalca, tj. Tom Tailor Lesce d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, in sporočil kupcu, kako dolgo jo bo predvidoma obravnaval, ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo po najboljših močeh prizadeval morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med trgovcem in kupcem izključno pristojno stvarno pristojno sodišče v Radovljici. Trgovec in kupec kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost izmenjanih elektronskih sporočil na sodišču.

13. IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi spletna trgovina v lastništvu podjetja Tom Tailor Lesce d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Tom Tailor Lesce d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

14. RAZPOLOŽLJIVOST ARTIKLA

Trgovec zagotavlja, da so v spletni trgovini prikazani samo izdelki, ki so na zalogi. To pomeni, da se izdelek samodejno umakne iz ponudbe na spletni strani trgovca, kadar izdelka ni več na zalogi. Trgovec zagotavlja redno osveževanje podatkov o zalogi izdelkov. Zaradi lastnosti elektronskega poslovanja lahko pride do napake pri zagotavljanju podatkov o zalogi izdelkov. V primeru, da kupec naroči izdelek, ki ni več na zalogi, ga trgovec o tem obvesti in mu v najkrajšem možnem času vrne prejeto plačilo.

15. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Trgovec si pridržuje pravico kadarkoli  spremeniti  te Splošne pogoje poslovanja. Vsakokratni veljavni Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://www.tom-tailor.store/o-nakupu/pravila-in-pogoji-poslovanja-spletne-trgovine.

Kupec mora ob registraciji in vsakokratni oddaji naročila preko spletne trgovine prebrati in sprejeti splošne pogoje poslovanja, sicer ne more opraviti nakupa oziroma oddati naročila.

Ti Splošni pogoji poslovanja veljajo od 6. 7. 2023 dalje.