PRAVILA I USLOVI UČESTVOVANJA

1. OPĆE INFORMACIJE

Ova opća pravila određuju uslove prijave u klub za obavještavanje firme Tom Tailor.
Osoba postaje član kluba ispunjavanjem obrasca na web-stranici ili u bilo kojoj poslovnici TOM TAILOR.

2. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I PODATAKA KORISNIKA

Prilikom pretplate na web-novosti (putem interneta ili u poslovnicama) zamolit ćemo vas da nam povjerite svoje osobne podatke: e-adresu, ime, prezime, datum rođenja, spol, kućnu adresu, poštanski broj, mjesto i broj mobilnog telefona. Prilikom prijave preko poslovnica, osobnim podacima upravljaju ovlaštene osobe u poslovnicama.
Podatke koje unesete u web-obrazac (ili obrazac u poslovnici) ili ih povjerite ovlaštenoj osobi u poslovnici upotrijebit ćemo samo za: obavještavanje o aktuelnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima na našoj web-stranici te analizu navika pri kupnji.*

 • E-adresu upotrijebit ćemo isključivo za obavještavanje o aktualnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima putem e-adrese. 
 • Ime i prezime upotrijebit ćemo isključivo za personalizaciju e-poruka o aktuelnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima.
 • Spol i datum rođenja upotrijebit ćemo isključivo za slanje novosti o kolekcijama i odjeći koji vam najbolje odgovaraju.
 • Kućnu adresu, poštanski broj i mjesto upotrebljavat ćemo za obavještavanje o aktuelnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima u vašoj najbližoj trgovini Tom Tailor.
 • Broj mobilnog telefona upotrebljavat ćemo isključivo za obavještavanje o aktuelnoj ponudi, novim proizvodima, nagradnim igrama i pogodnostima putem SMS poruka. 
Vaše osobne podatke nećemo slati trećim osobama. Podaci se pohranjuju dok e-poštom ne odjavite uslugu obavještavanja. Primanje e-novosti možete odjaviti u bilo kojem trenutku i to na način da u primljenoj e-poruci kliknete na označenu poveznicu ili da nam to javite na našu e-adresu: info@tom-tailor.ba

*Tom Tailor d.o.o. Sarajevo i njegovi ugovorni izvršitelji obrade moći će podatke koje nam dostavite povezati s podacima o kupovinama te transakcijskim podacima koji će se mijenjati putem upotrebe identifikacijskog elementa (korisničko ime i lozinka u e-trgovini ili identifikacijska šifra u poslovnicama). Svi podaci o kupovinama bit će pohranjeni u bazi podataka u poduzeću Tom Tailor d.o.o. Sarajevo i/ili kod njegovih ugovornih izvršitelja obrade osobnih podataka. Svi podaci bit će redono analizirani, a voditelj zbirki osobnih podataka upotrebljavat će ih za segmentaciju, pripremu prilagođenih/individualnih ponuda, proučavanje navika pri kupnji, anketiranje, dodjeljivanje dodatnih boniteta te izravnu i personaliziranu prodaju. Kontakt podaci bit će upotrijebljeni za obavještavanje o promotivnim ponudama i drugim aktivnostima.

3. PRAVA KORISNIKA

U skladu s važećim zakonodavstvom o zaštiti podataka, vama kao korisnicima općenito pripadaju sljedeća prava:

 • pravo na informacije u vezi s vašim osobnim podacima koje čuvamo; 
 • pravo na zahtjev za ispravkom, brisanjem ili ograničenom obradom vaših osobnih podataka; 
 • pravo na prigovor protiv obrade podataka za naš legitiman interes, javni interes ili tržišna ispitivanja, osim ako je dokažemo da postoje hitni, opravdani razlozi koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili ako je takva obrada podataka potrebna za ostvarivanje, provođenje ili obranu pravnih zahtjeva;
 • pravo na prenosivost podataka;
 • pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu za zaštitu podataka; 
 • suglasnost za prikupljanje, obradu i upotrebu svojih osobnih podataka možete uvijek opozvati s učinkom od trenutka opoziva. Više informacija možete pronaći u gornjem poglavlju u kojem je opisana obrada podataka na temelju vaše suglasnosti.

Ako želite ostvariti svoja prava, obratite se odgovornoj osobi za zaštitu podataka na adresi:

info©tom-tailor.ba ili Tom Tailor d.o.o. Sarajevo,  Halilovići 6, Sarajevo

Organizator se obvezuje da će sve osobne podatke obrađivati u skladu s važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka i samo u svrhe za koje su pribavljeni.
Vaši podaci čuvat će se na poslužiteljima ugovornog izvođača, a podaci se mogu slati ugovornim izvršiteljima obrade voditelja zbirke osobnih podataka koji na njegov račun i u njegovo ime obrađuju osobne podatke o članovima samo u gore navedene svrhe. Ugovorni izvršitelji obrade su i poduzeća koja nositeljima šalju SMS/MMS poruke, štamparije, poduzeća koja održavaju softver voditelja obrade i baze podataka te moguća druga poduzeća s kojima voditelj obrade sklapa ugovor o obradi osobnih podataka.


Svi partneri koji imaju pristup osobnim podacima dužni su njima pažljivo rukovati u skladu s evropskim zakonodavstvom. 

4. DRUGE ODREDBE

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za:

 • nedjelovanje usluge kao posljedicu pogrešne upotrebe ili nepoznavanja upotrebe usluga
 • nedjelovanje usluge kao posljedicu prekida rada mreže ugovornih partnera, prekida napajanja ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno ometati upotrebu usluge,
 • bilo kakve neželjene posljedice koje bi učesnik mogao pretrpjeti zbog učestvovanja u nagradnoj igri,
 • bilo kakve posljedice upotrebe nagrada.
Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neželjene posljedice koje bi učesnik mogao pretrpjeti zbog članstva u klubu za obavještavanje.
Organizator ne snosi nikakve troškove koje članovi pretrpe zbog članstva u klubu za obavještavanje.
Odluka organizatora i izvođača o svim pitanjima u vezi sa članstvom u klubu za obavještavanje i pravilima povezanim s njima konačna je i vrijedi za sve članove.
U slučaju sporova koji nastanu u vezi sa članstvom u klubu za obavještavanje, a koje nije moguće sporazumno riješiti, mjerodavan je Općinski Sud u Sarajevu.
Organizator pridržava pravo na promjenu pravila ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci na strani javnosti. Organizator će članove obavještavati o svim promjenama i novostima putem objava.

5. OBJAVA PRAVILA

Pravila su objavljena na web-stranici www.tom-tailor.store/bs
Pravila stupaju na snagu danom objave.

Tom Tailor d.o.o. Sarajevo
Halilovići 6
Sarajevo