Obrada ličnih podataka


1. PREDSTAVITEV PODJETJA


TOM TAILOR Lesce, društvo za trgovinu, d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce, osnovano 25. augusta 2010., trgovačko je društvo sa više od 120 trgovina. TOM TAILOR GmbH, koje zastupamo na slovenačkom tržištu, jedan je od najvećih modnih trgovaca na svijetu. Naši su brendovi sinonim za visokokvalitetno iskustvo, postavljanje modnih smjernica i opušten pogled na život. Naše opredjeljenje je i poštivanje privatnosti naših kupaca i zaštita njihovih ličnih podataka. Danas je poslovanje neizbježno povezano s obradom ličnih podataka. Pozvat ćemo vas da nam povjerite svoje kontakt podatke kako bismo vam ponudu dodatno približili, učinili pristupačnijom naravno ako nam dozvolite, prilagođenu vašim potrebama i interesima. Organizovat ćemo nagradne igre, dodjeljivati različite kupone za popuste i druge pogodnosti. Pritom ćemo postupati sa prikupljenim ličnim podacima u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o besplatnom kretanju takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46 / EZ u daljnjem tekstu: Opća uredba) i nacionalnih pravila koja uređuju ovo područje.


2. VIZIJA ZAŠTITE PRIVATNOSTI ILI ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA


Tom Tailor Lesce d.o.o. je pouzdan kontrolor ličnih podataka. Razumijemo privatnost i poštujemo je.


3. Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka


Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u Tom Tailor Lesce d.o.o. je INFO KUĆA, savjetovanje i obrazovanje, d.o.o., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, info@dataprotection-officer.com, +386 1 23 55 036; Radno vrijeme: pon. i čet. između 10.00 i 12.00 časova

Pojedinci na koje se lični podaci odnose mogu sami kontaktirati službenika za zaštitu podataka o svim pitanjima vezanim za obradu njihovih ličnih podataka i ostvarivanje njihovih prava prema važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka. 


4. SVRHE OBRADE LIČNIH PODATAKA I PRAVNE OSNOVE


a) Tom Tailor Lesce d.o.o. obrađuje lične podatke kupaca u okviru i za implementaciju ugovora o kupovini robe i usluga i za zaključivanje ugovora, u fazi pregovora, nakon što primi ponudu od pojedinca (član 6 / I tačka b Opštih Uredba). Prilikom reklamacije robe, koja se provodi u skladu s pravima potrošača, kupac je dužan dostaviti račun koji dokazuje kupovinu, njegovo lično ime i kontakt podatke, adresu i e-mail adresu. Podaci će se koristiti za odlučivanje o utvrđenom nedostatku robe ili o zamjeni robe koja je inače besprijekorna, ako to operater dopusti.

Ako Tom Tailor Lesce d.o.o. na zahtjev kupca rezervira određenu robu, skladišti mu je ili mu je naručuje, za koju se obrađuju podaci o ličnom imenu kupca, njegovoj adresi, e -adresi i broju mobilnog telefona - radi obavještavanja o primljenoj robi i naknadnih zaključivanje ugovora (kupovina).

Ugovorom s Tom Tailor Lesce d.o.o. obrađuje i lične podatke onih registrovanih za notifikaciju. Podaci prikupljeni i dalje obrađeni u tu svrhu radi ostvarivanja prava i obaveza onih koji su obaviješteni o obavještavanju.

Ugovorom s Tom Tailor Lesce d.o.o. također obrađuje lične podatke zaposlenih koji su potrebni za zaključivanje i primjenu prava i obaveza iz radnog odnosa, te lične podatke drugih zaposlenika koji su pojedinci (i ne obavljaju ekonomske aktivnosti na tržištu), u mjeri koju propisuje Rad Tržišni zakon [1]) ili Zakon o radnim odnosima ([2]).

Ugovorom s Tom Tailor Lesce, d.o.o. obrađuje i lične podatke zaposlenih neophodne za zaključivanje i primjenu prava i obaveza proizašlih iz radnog odnosa i lične podatke drugih zaposlenih koji su pojedinci (i ne obavljaju privredne djelatnosti na tržištu), u mjeri koju određuje tržište rada Zakon [1]) ili Zakon o radnim odnosima ([2]).

b) Tom Tailor Lesce d.o.o. obrađuje lične podatke pojedinaca i na osnovu pravne osnove (član I, tačka c Opšte uredbe) i na osnovu drugih međunarodnih ugovora, propisa EU i nacionalnih zakona, koje od Sportina Bled d.o.o. zahtijevaju da u određenim slučajevima državnim tijelima (poput FURS -a, raznih inspekcija, sudova itd.) i drugim kontrolorima (poput ZZZS -a, ZRSZ -a, ZPIZ -a, AJPES -a ()) dostavljaju lične podatke pojedinaca radi ispunjavanja njihovih ili njihovih zakonskih obaveze ili nadležnosti.

c) Tom Tailor Lesce d.o.o. na temelju legitimnog interesa (član 6.I, točka f Opće uredbe) obrađuje osobne podatke kako bi smanjio rizik od upada na svoju web stranicu (osiguravajući informacijsku sigurnost, smanjujući rizik od neovlaštenog pristupa važnim poslovnim informacijama, osobnim podacima i informacijski sustav Tom Tailor Lesce doo), a u svrhe vezane za pristup web stranici Tom Tailor Lesce doo prati podatke na serveru koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa računara, datum i vrijeme posjećene stranice). Osim za smanjenje rizika od upada i neovlaštenog pristupa, ovi se podaci mogu koristiti u analitičke i statističke svrhe. Na temelju prevladavajućeg legitimnog interesa Tom Tailor Lesce d.o.o. obrađuje legalno prikupljene lične podatke za različite analize i statistike potrebne za provjeru ispravnosti poslovnih odluka i planiranje novih.

d) U određenim slučajevima Tom Tailor Lesce d.o.o. traži od svojih klijenata i drugih pojedinaca (uključujući kandidate za zapošljavanje) da daju svoj pristanak (članak 6I, točka a Opće uredbe) za obradu njihovih osobnih podataka radi formiranja i komuniciranja njihovih interesa, interesa, sposobnosti itd. prilagođena ponuda dobara i usluga, kao i radnih mjesta. Vrste ličnih podataka o pojedincu detaljno su navedene u pozivu na pristanak i razlikuju se prema kategorijama pojedinaca (klijenti, članovi kluba vjernosti, kandidati za posao). Također Tom Tailor Lesce d.o.o. traži od svojih kupaca i drugih pojedinaca (posjetitelja web stranice) pristanak za obradu osobnih podataka za slanje vijesti o novostima u svom prodajnom programu, prodajnom programu u okviru tvrtke Tom Tailor Lesce doo, o raznim događajima i pristanak za slanje vijesti o prodajnom programu poslovnih partnera Tom Tailor Lesce doo U tim se slučajevima obrada osobnih podataka odvija u okviru izjave pojedinca o dopuštenom opsegu osobnih podataka, namjeni i dogovorenim informacijskim kanalima, do opoziva.

Ako je klijent mlađi od 16 godina, njegovu / njenu suglasnost dat će njegovi roditelji ili staratelji u slučaju usluga informacijskog društva.

e) Obrada osobnih podataka posjetitelja web stranice Tom Tailor Lesce d.o.o. na osnovu njihovog pristanka, osim u dijelu obrade ličnih podataka koji je neophodan kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje internetske trgovine (npr. prijava, proces kupovine ...). Obrada osobnih podataka s kolačićima, koja se odvija na temelju pristanka, detaljno je opisana OVDJE (veza do kolačića).


5. KORISNICI OSOBNIH PODATAKA I MOGUĆI PRENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE


Osim Tom Tailor Lesce d.o.o. lične podatke takođe obrađuju u njegovo ime i za njegov račun njegovi ugovorni obrađivači, obično pružaoci partnera za pružanje poslovnih usluga, informatičku podršku u obradi ličnih podataka, agencije za oglašavanje na mreži ili drugi pružatelji usluga direktnog marketinga i poslovne inteligencije.

Osobni podaci kupaca ne izvoze se u treće zemlje, osim osobnih podataka koje obrađuju alati e-pošte SharpSpring i Mailchimp. U tom slučaju izvoze se iz EU -a ili Europskog gospodarskog prostora, uvijek poštujući naložene zaštitne mjere.


6. PRAVA POJEDINAČNIH LICA


Uz pisani zahtjev poslan na adresu: Tom Tailor Lesce doo, Alpska cesta 43, Lesce ili ana@tom-tailor.store, pojedinac može zatražiti pristup, dopunu, ispravku, blokiranje ili ograničenje obrade ili brisanja osobnih podataka, prigovara obradi podataka obrađenih u vezi s tim i traži prijenos podataka.
Pojedinac može opozvati dati pristanak na obradu osobnih podataka u bilo koje vrijeme trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično, pisanim zahtjevom upućenim na adresu: Tom Tailor Lesce doo, Alpska cesta 43, Lesce ili ana @ tom- tailor.store ili može upravljati datim pristancima na web stranici: tom-tailor.store. Povlačenje pristanka neće uticati na zakonitost obrade koja se vrši na osnovu pristanka do njegovog povlačenja.

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informacije Republike Slovenije ako smatra da se njegovi / njezini osobni podaci pohranjuju ili na drugi način obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.


7. ROKOVI ZA ČUVANJE LIČNIH PODATAKA


Tom Tailor Lesce d.o.o. će obrađivati ​​osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za postizanje svrhe obrade i onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje cilja koji se želi postići. Ako se obrada osobnih podataka temelji na pristanku, u nedostatku drugih pravnih osnova, prestaje s opozivom pristanka pojedinca.

Stoga obrađuje osobne podatke do svrhe ili unutar roka zastarelosti za obveze koje bi mogle proizaći iz obrade takvih osobnih podataka, posebno kada je obrada osobnih podataka neophodna u kontekstu sklapanja ili izvršenja ugovora, osim u slučajevima kada period čuvanja je ličan. zakonom propisane podatke. U novijim slučajevima Tom Tailor Lesce d.o.o. čuva podatke u skladu sa pravnim poretkom. 


8. ALATI ZA AUTOMATIZACIJU NA MARKETINGU


Na svojoj web stranici Tom Tailor Lesce d.o.o. takođe koristi alate za automatizaciju marketinga, poput SharpSpring -a. Alat je namijenjen boljem upoznavanju interesa i sklonosti posjetitelja web stranice, Tom Tailor Lesce d.o.o. međutim, u vezi s marketinškim aktivnostima, može ponuditi sažeti korisnički ID društvenim mrežama kojima upravljaju treće strane ili drugi mrežni pružatelji usluga (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook Instagram ili Google), gdje se ti podaci zatim uspoređuju sa društvenim medijima podataka. mreže ili s bazama podataka vaših web davatelja usluga kako bi vam prikazali relevantnije informacije.