Продажен Асистент / Моден Консултант

Продажба
Скопје, Macedonia
Продавачите играат клучна улога во пријатното шопинг искуство за купувачот. Нивната главна улога е да ги забележат, поздрават и да им понудат помош на потрошувачите кои во моментот влегуваат во продавницата. Продавачите треба да можат да ги советуваат потрошувачите и да одговараат на сите основни прашања за достапност на производи, специјални понуди и цени. Суштински важно е продажните асистенти да ги познаваат продуктите и да учат за нив. Тие треба да им дадат на потрошувачите колку можат повеќе информации за производите.
Продавачите играат клучна улога во пријатното шопинг искуство за купувачот. Нивната главна улога е да ги забележат, поздрават и да им понудат помош на потрошувачите кои во моментот влегуваат во продавницата. Продавачите треба да можат да ги советуваат потрошувачите и да одговараат на сите основни прашања за достапност на производи, специјални понуди и цени. Суштински важно е продажните асистенти да ги познаваат продуктите и да учат за нив. Тие треба да им дадат на потрошувачите колку можат повеќе информации за производите.
Вештини и Интереси
Пожелно е работно искуство во модна индустрија 
Добри комуникациски вештини
Ориентираност кон потрошувачот и задоволство при работа со луѓе
Способност за тимска работа - Радост од работењето со луѓе и мода. 
Љубезност и манири.
Главни задачи на продажниот асистент / модниот консултант:
Пријатно отпоздравување и љубезна насмевка.
Овозможување на клучни информации на потрошувачот во врска со специјални бенефиции, карактеристики на продуктите и цени.
Асистенција на потрошувачи при избор на облека или други модни додатоци.
Работа на каса - одговорност при работа со пари и други платежни методи.
Работа со залихи - пополнување и надополнување на трговската единица со роба.
Одговарање на прашања на потрошувачи.
Советување и водење на потрошувачите низ изборот на продукти.
Одржување на чистота и ред во продавницата.
Почитување на продажните и визуелните правила и насоки поставени од Том Тејлор.
Прием и складирање на нова роба. 
Следење на сите новости за нови промоции.
Покажување на промоциите на потрошувачи со соодветен пласман на материјали во продавницата.