Tom Tailor

Za sve vas koji sebe svakodnevno izazivate, ali istovremeno ostajete vjerni sebi. Za one koji traže i nalaze dobre stvari i strane života. Za sve vas koji ste hrabri i hrabrom energijom ohrabrujete druge. Za one koji svijet ne vide crno -bijelo, ali mu dodaju nagovještaj boje na putu do duge.