Be part of less

BUDI DIO ODRŽIVE MODE. MI SMO ZA NOVO DOBA MODNE INDUSTRIJE KOJA JE SVJESNA SVOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. Želimo promjene. Svjesni smo svoje odgovornosti prema društvu i životnoj sredini, pa nastojimo da transformišemo svoju ponudu i, indirektno, modnu industriju. Želimo da radimo sa vama kako bismo naš otisak učinili ekološki prihvatljivijim, pa ćemo ove godine predstaviti još četiri ekološki prihvatljive inicijative koje smo pratili u dizajniranju naših modnih kolekcija: BUDI DIO MANJI, BUDI DIO BOLJI, BUDI DIO POŠTENOG i BUDI DIO VIŠE. Za početak predstavljamo kolekciju BE PART OF LESS.
SEKCIJA 4
SEKCIJA 4

Be part of better

U poređenju sa proizvodnjom obične viskoze, proizvodnja naše viskoze ima 50% manje emisije i 50% manju potrošnju vode.