ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

1. АВТОРСКИ ПРАВА

© ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София Всички права запазени. ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София  е част от TOM TAILOR GROUP.

Цялото съдържание, публикувано на уебсайта TOM TAILOR БЪЛГАРИЯ  е собственост на ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София и е предмет на авторските права или другите форми за защита на интелектуалната собственост в законово разрешената рамка.

Съдържанието (текстовете, изображенията, логата ...), публикувани на този уебсайт могат да бъдат използвани само за нетърговски цели, и не могат да бъдат променяни, копирани, преиздавани, повторно публикувани, препращани по пощата или разпространявани по друг начин с търговска цел без изричното писмено разрешение на ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София

Всички репродукции или модели на съдържанието на този уебсайт трябва да запазят пълните обозначения за авторското право и другите уведомления за правата на интелектуална собственост или съобщенията за други права (знакът © 2016 ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София Всички права запазени. ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София  е част от TOM TAILOR GROUP).

Търговските марки и марките за услуги, които се появяват на тези страници са регистрирани търговски марки, притежавани или лицензирани от ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София (наричана за краткост Дружеството), или свързаните с него дружества. Използването на тези марки е изрично забранено, освен в случаите, посочени в този текст.

2. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Съдържанието на уебсайта TOM TAILOR БЪЛГАРИЯ са зададени изключително с образователна и информативна цел и могат да се различават от действителното състояние в магазините.

ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София ще се старае да осигурява точни и актуални данни, но предупреждава потребителите на интернет страницата, че текстовете са с информационна цел, затова не гарантира и не носи каквато и да било отговорност за тяхната точност и цялостност. Всички потребители използват публикуваното съдържание на собствена отговорност.

ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София както и и което и да било физическо или юридическо лице, участвало в създаването и изработването на този уебсайт, не носи отговорност за временната неизправност на сайта, за евентуалните неточни информации, както и за щетите, произтичащи от използването на невярна или непълна информация и следователно не носи отговорност за каквито и да било вреди или неудобства, които биха могли да възникнат вследствие на съществуването на уебсайта, от достъпа до и / или използването и / или невъзможността да бъде използвана информация на този уебсайт и / или за каквито и да било грешки или пропуски в съдържанието му, независимо от това дали са били информирани за възможността от такива щети.

Тъй като на уебсайта TOM TAILOR БЪЛГАРИЯ съществуват и линкове към други сайтове, които нямат нищо общо с ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София  и над които ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София няма никакъв контрол, ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София не може да гарантира и не получава или препраща оплаквания по отношение на точността на съдържанието на който и да било уебсайт, за който осигурява връзка или референция, и не поема никаква отговорност за защитата на данните на тези сайтове.

ТОМ ТЕЙЛЪР СОФИЯ ЕООД София си запазва правата когато и да било и по какъвто и да било начин частично или цялостно да променя, добавя или премахва съдържание, публикувано на интернет страницата TOM TAILOR БЪЛГАРИЯ, независимо от причината и без предварително предизвестие. Всички потребители използват цялото публикувано съдържание на собствена отговорност.

3. БИСКВИТКИ

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър при посещение на сайта ни и не вредят на вашия хардуер или софтуер. Бисквитките могат да бъдат отстранени по всяко време, също така можете да настроите браузъра си да не позволява тяхното инсталиране.

Използването на бисквитки в Европейския съюз (ЕС) се определя от Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации 2002/58 / ЕО,  чийто член, отнасящ се до бисквитките и другите подобни технологии е бил изменен с Директива 136/2009.

3.1. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ БИСКВИТКИ
бисквиткапродължителностописание
__utmz6 месецаБрой показвания на страницата
__utmcдо края на сесиятаБрой показвания на страницата
__utmb30 минути
Брой показвания на страницата
__utma2 годиниБрой показвания на страницата